torsjö live vers2

Studieförbunden står upp för de svenska värderingarna

Studieförbunden står upp för de svenska värderingarna

INSÄNDARE. Det senaste året har svenska värderingar och svensk kultur stått högt på den politiska dagordningen. En del av det som lyfts fram som särskilt svenskt är inte alls det, utan ingår i en internationell repertoar av goda beteenden och vanor.

Men Sverige utmärker sig på några områden som mycket speciellt, enligtFNsglobala värderingsundersökning. Och dessa områden hänger ihop.

I Sverige har vi vad statsvetarna kallar ”deltagardemokrati”. Det innebär att vi inte bara går och röstar vart fjärde år, utan att vi även mellan valen tar ställning, diskuterar enskilda frågor med våra valda politiker och försöker påverka som medborgare och inte bara i röstbåset.

Vi har också, jämfört med andra länder, ett mycket högt förtroende för varandra. Vi vågar handla av okända på köp- och säljsajter, vi litartill att vi generelltblir rättvist behandlade av myndigheter och vi kan lämna nyckeln till grannen då vi åker på semester. Med statsvetarnas ord: vi har ett unikt högt socialt kapital, en mycket stor tillgång för vårt land.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Detta har inte kommit av sig självt. Deltagardemokratins rötter finns ända bak i medeltiden, där vårt land hade en stor självägande bondeklass med representation i riksdagen. Den har förstärkts genom den unikt höga grad av organisationer och intresseföreningar där vi svenskar är medlemmar. Genom facket, byalaget, de olika kyrkoförsamlingarna, fiberföreningar och andra folkrörelser tar vi vara på våra intressen.

I hobby- och kulturföreningar skaffar vi nya kunskaper om hundar, fiolbygge och skådespelerigenomstudiecirklar och föredrag.Men inte bara det.I alla dessa föreningar får vi också träning i demokratiska mötesformer.Vi möts i ögonhöjd och behandlar varandra som jämlikar. En svetsare kan bli statsminister, och en textilarbetarson kan bli partiledare för ett borgerligt parti. I många andra länder vore detta otänkbart.

Och vi ökar vårt sociala kapital. Vi träffas och umgås, oberoende av yrke och inkomst.Där läggs grunden för vårt ömsesidiga förtroende, och frånvaron av korruption och mutor i vårt samhällssystem.

Den sammanhållande kraften och ryggraden för vårt unikt rika föreningsliv är våra tio studieförbund. De flesta föreningar är medlemmar i ett sådant. Där får föreningarna hjälp med att organisera studiecirklarför sina medlemmar, och stöd för att få föreläsare och kulturprogram till sina möten. Studieförbunden hjälper till med lokaler, cirkelledarutbildningar och mycket annat. Många nybildade föreningar har överlevt tack vare de styrelse- och medlemsutbildningar och det informella stöd de fått genom sitt studieförbund. Och teater- och musikgrupper får studieförbundens hjälp att nå en publik. En publik som inte finns i Stockholm utan i Hästveda,Vittsjö, Hässleholm ellerFinja. Studieförbunden är de i särklass viktigaste kulturförmedlarna i Sverige!

Därför är det med största oro vi från ABF Skåne Nordost tar del av planerna på att avskaffa det kommunala stödet till folkbildningen och studieförbunden. I svåra tider måste vi alla ställa upp och dra åt svångremmen, men att helt avskaffa det kommunala bidraget är inte en besparing, utan ett principbeslut om att försvaga det svenskaste som finns, nämligen vår deltagardemokrati och vårtursvenska jämlikhetsideal. Här vill ABF stå upp för att värna de svenska värderingar och den svenskakultur som är verkligt viktiga i människors vardag!Vill KD, Liberalerna, Moderaterna och SD i Hässleholms kommunfullmäktige också det?

Sten Andersson
Ordförande ABF Skåne Nordost

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se