torsjö live vers2

Ingen flytt av mark- och exploatering

Kommunledningen ville ha bättre koll på mark- och exploateringsavdelningen. Genom att lägga den direkt under kommunstyrelsen skulle överraskningar som markanvisningstävlingarna på Björklunda och Åkaregatan kunna undvikas. Men nu läggs förslaget troligen på is. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) hoppas att dialogmöten ska räcka. – Funkar det bra ser jag ingen anledning att röra i detta […]

Planerar upplag för schaktmassor till Björklunda

Många ton schaktmassor behövs för att fylla upp det planerade nya bostadsområdet på Björklunda. Tekniska förvaltningen vill hämta massor från handelsområdet som ska byggas vid gamla tekniska kontoret och skapa ett nytt upplag på Läreda industriområde för att lagra dem. Tekniska förvaltningen planerar att lagra 30 000 ton massor på platsen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet […]

Studieförbunden står upp för de svenska värderingarna

INSÄNDARE. Det senaste året har svenska värderingar och svensk kultur stått högt på den politiska dagordningen. En del av det som lyfts fram som särskilt svenskt är inte alls det, utan ingår i en internationell repertoar av goda beteenden och vanor. Men Sverige utmärker sig på några områden som mycket speciellt, enligt FNs globala värderingsundersökning. Och dessa […]