torsjö live vers2

Ingen flytt av mark- och exploatering

Ingen flytt av mark- och exploatering

Kommunledningen ville ha bättre koll på mark- och exploateringsavdelningen. Genom att lägga den direkt under kommunstyrelsen skulle överraskningar som markanvisningstävlingarna på Björklunda och Åkaregatan kunna undvikas. Men nu läggs förslaget troligen på is. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) hoppas att dialogmöten ska räcka.

– Funkar det bra ser jag ingen anledning att röra i detta just nu, säger han.

Kommunledningen anser också att det med flytten skulle bli för många stora organisationsförändringar denna mandatperiod.

Vid årsskiftet slogs miljö- och byggnadsnämnden samman liksom kultur- och fritidsnämnden. Dessutom upphörde räddningstjänsten och AK-förvaltningen som egna förvaltningar och lades under kommunledningskontoret.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade frågan om mark- och exploateringsavdelningen uppe i juni och beslöt att inte genomföra flytten från tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Detsamma gällde införandet av en servicenämnd och en serviceförvaltning som skulle ersätta tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. Förändringarna skulle ha börjat gälla från den 1 januari 2020. När kommunstyrelsen på onsdag sammanträder för första gången efter sommaruppehållet är förslaget också att säga nej.

– Det har varit många förändringar och vi mäktar inte med det här nu. Det blir rätt mycket formalia kring omorganisationer och det är alltid smidigt att ta det i samband med valen, säger Lars Johnsson.

Ett första dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniska nämndens arbetsutskott och mark- och exploateringsavdelningen hölls i början på sommaren. Lars Johnsson säger att avsikten är att ha regelbundna träffar.

– Jag tror att det finns rätt stor samstämmighet om att dialogen inte fungerat tillräckligt bra. Det ska vi försöka komma tillrätta med, säger Lars Johnsson.

Han var själv drivande i förslaget att flytta mark- och exploateringsavdelningen till kommunstyrelsen efter ett antal affärer där han konstaterade att kommunledningen inte haft tillräcklig insyn. Det gällde bland annat att avdelningen utlyste markanvisningstävlingar på eget initiativ, dels för fastigheterna vid Åkaregatan, trots att lärarvillorna enligt den fördjupade översiktsplanen skulle bevaras, och dels för Björklundaområdet långt innan detaljplanen var klar, trots att det fanns en stark politisk opposition mot projektet.

– Vi måste se till att vi är överens om tagen. Det är viktigt att vi går i takt, annars blir det galet. Nu får vi prova det här, sedan får vi utvärdera, säger Lars Johnsson.

Han uppfattar att parterna nog är överens om att det är viktigt att kommunledningen är informerad och med i diskussionen i just mark- och exploateringsfrågor.

– Mark är en strategisk resurs i en kommun. Men vi har inte riktigt hittat formerna för dialogen, säger han.

Mark- och exploateringsavdelningen var för inte så länge sedan en avdelning under kommunledningskontoret när delar av tekniska förvaltningen var ersatt av ett kommunalt bolag, Hässleholm Teknik AB, fram till 2015.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se