Gruppen-3a-328x120

Vindskydden vid trädhuset blev för dyra

Vindskydden vid trädhuset blev för dyra

Pengarna räckte bara till att få två av de arkitektritade vindskydden klara till invigningen. Foto: Berit Önell

De arkitektritade vindskydden vid trädhuset på Hovdalaområdet betalades på löpande räkning och blev dyrare än väntat. Slutsumman ser ut att landa på närmare 1,2 miljoner kronor.

Den ursprungliga budgeten på 690 000 kronor räckte bara till att få två av de tre vindskydd som statliga bidrag beviljats för färdiga till den högtidliga invigningen i juni. Kommunen kan nu bli återbetalningsskyldig om inte det tredje byggs färdigt. Därför vädjar kommunekologen Lars-Erik Williams, som hållit i projektet tillsammans med tillväxtavdelningens projektledare Bjarne Öhrling, till politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott om att få föra över medel från natur- och friluftsrådet.

-Det var kanske inte bästa lösningen, säger miljö- och stadsbyggnadschef Jan Karlsson om att betala vindskydden på löpande räkning. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Redan 2015 anslog kommunen 350 000 kronor till en lägerplats på Hovdala. Lars-Erik Williams ansökte sedan om bidrag och fick 40 000 kronor från Region Skåne genom Skåneledens utvecklingsbidrag och 300 000 kronor genom Lona, lokala naturvårdsprojekt.

Projektet skulle ha upphandlats, men inga anbud kom in.

– Det var väl lite komplext. Ingen ville räkna på det. Om vi skulle genomföra det fick vi göra det i egen regi, säger miljö- och stadsbyggnadschef Jan Karlsson.

Med facit i hand blev det dyrt att köpa material och tjänster på löpande räkning.

– Det var kanske inte bästa lösningen, säger Jan Karlsson som också konstaterar att det blir dyrare med arkitektritade byggnader.

Ingen kalkyl

Någon egentlig kalkyl gjordes aldrig.

– Vi gjorde en gissning från början, men det var en amatörgissning eftersom vi inte var några experter. Om det hade blivit en upphandling hade vi fått en kalkyl, säger Lars-Erik Williams.

Kommunekologen Lars-Erik Williams vill inte kalla sig projektledare, men sökte statliga bidrag till projektet. Om inte det tredje vindskyddet blir klart kan kommunen tvingas betala tillbaka. Foto: Urban Önell

Ingen har haft det övergripande ansvaret för projektet och inte heller för kostnaderna. Jan Karlsson hänvisar till Williams som projektledare, men själv vill han inte kalla sig det.

– Vi har varit lite fler kockar. Det var kanske inte det allra bästa, men det fick bli så för att vi skulle lösa det. Vi har hjälpts åt, säger Williams.

Han förklarar att han haft ansvaret på stadsbyggnadskontoret, Henrik Samevik på kultur- och fritidskontoret och Bjarne Öhrling på tillväxtkontoret. På deras uppdrag har arkitekten Karin Hvid Rydell och konsulterna Lars Winkvist och Göran Johansson arbetat.

Kostnader för tak chockade

Fakturorna för taken på de två små runda vindskydden Birk och Birka ledde till en dispyt med mejlväxling mellan Lars-Erik Williams och Vinslövs plåtslageri. Han undrade om det blivit något fel och skrev att kostnaderna verkade orimligt höga och äventyrade hela projektbudgeten.

– Vi blev lite chockade när vi såg fakturan på över 90 000 kronor plus moms, säger han.

Framförallt taken på vindskydden blev dyrare än väntat.

Då har han ändå inte räknat med alla kostnader för takarbeten. En faktura på 34 000 kronor plus moms för gummiduk till taken ligger på kultur- och fritidsförvaltningens konto.

Det slutade med att kommunen betalade fakturorna. Lars-Erik Williams säger nu att ett billigare material borde valts till taken. Den förpatinerade titanzink, så kallad Rheinzink, som arkitekten föreslog kostade 448 kronor per kvadratmeter. Takläggningen fördyrades också av att materialet måste värmas upp till tio-tolv plusgrader för att undvika sprickbildning. Arbetet utfördes vintertid i en lada med en temperatur på noll grader. Uppvärmningen tog extra tid, dessutom krävdes extra arbete på grund av materialets beskaffenhet och leverantörens anvisningar för att garantier skulle gälla.

– Vi var inte tillräckligt insatta i vad det var för material. Men jag tror att titan är mer hållbart. Kanske är det i det långa loppet bra, men vi tyckte att den biten blev onödigt dyr, säger Lars-Erik Williams.

Det tredje vindskyddet kommer att få en billigare plåt och en annan form på taket som blir lättare att lägga och ger mindre spill.

– Det är lättare att bygga fyrkantiga hus, men det är inte lika roligt, säger Lars-Erik Williams.

Fasader i björk med dålig hållbarhet

Ett annat ovanligt materialval i projektet är de björktimrade fasaderna. De gör att vindskydden smälter in bra i björkdungen där de står, men trävarufirmor som Frilagt kontaktat säljer inte björk till utomhuskonstruktioner eftersom det har dålig hållbarhet, med eller utan bark.

Jan Karlsson berättar också att det var svårt att hitta någon som kunde leverera de kluvna björkstockarna med barken kvar. Till slut blev det konsulten Lars Winkvist själv som sålde 40 löpmeter björk för 1 430 kronor per meter, totalt 57 200 kronor plus moms, till kommunen.

– Vi har ingen garanti för hur länge det håller. Vi har velat ha björk för platsens skull. Jag är medveten om att björk inte är det allra hållbaraste, men stockarna har klyvts och torkats, det ska bidra till hållbarheten. Vi har också diskuterat och testat att behandla dem. Men det ger en viss färgskiftning, så vi ville inte slabba på mer före invigningen, säger Lars-Erik Williams.

Det var svårt att hitta någon som kunde och ville leverera björk till fasaderna.

Han konstaterar att ingen annan använt björk på detta sätt på dessa breddgrader.

– Men i fjällvärlden finns exempel. Traditionellt har björknäver också använts i tak, säger han.

Restaurang Tusen i Ramundberget är prisbelönt för sin design med björkstammar på fasaden.

Flera lokala leverantörer har sålt material till lägerplatsen. Johan Barnekow på Sinclairsholm har sålt trä till vindskydd, trädäck och spångar för cirka 130 000 kronor plus moms.

Arkitekten har under åren 2017 – 2019 fakturerat cirka 150 000 kronor plus moms, Lars Winkvist cirka 185 000 i år, utöver björkstammarna, och Göran Johansson cirka 78 000 kronor.

Enligt Lars-Erik Williams har vindskydden hittills kostat miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 743 000 kronor. När Frilagt besökte lägerplatsen i juni hävdade Bjarne Öhrling att de kostat 690 000 kronor, inklusive det tredje. Det stämde alltså inte.

Äskar 134 000 kronor till

En del av materialet är redan inköpt och betalt, men ytterligare 200 000 kronor behövs nu för att färdigställa det tredje vindskyddet, Ronja. 119 000 kronor har redan förts över från projektet Hovdala vandringscentrum. Av dessa återstår 66 000 kronor. Därför äskar Wlliams nu om 134 000 kronor från natur- och friluftsrådets budget, pengar som annars skulle användas till underhåll av vandringsleder med mera. Om politikerna i arbetsutskottet säger ja vid sitt sammanträde på onsdag får rådet se över vilka poster det går att göra besparingar på.

Modeller av vindskydden Birk, det runda och Ronja, det ovala och lite större.

Williams har inte information om kultur- och fritidsförvaltningens utgifter i projektet. Frilagt begär att få ut transaktionerna från det konto på kultur- och fritidsförvaltningen som gäller lägerplatsen med vindskydden Birk och Ronja. Kostnaderna uppgår till 108 800 kronor. Dessutom har förvaltningen haft lönekostnader för Winqvist och Johansson på brutto 112 000 kronor under tiden oktober-november 2018. Enligt Henrik Samevik har de arbetat huvudsakligen med vindskydden. Efter årsskiftet blev de istället konsulter åt miljö- och stadsbyggnadskontoret för att slutföra arbetet. Utifrån tillgängliga siffror kan de totala kostnaderna, inklusive lönerna, beräknas till 1 163 700 kronor.

Många övernattningar i juli

Henrik Samevik på kultur- och fritidsförvaltningen .

– Vår förvaltning har tagit vissa kostnader eftersom vindskydden kommer att användas för Skåneleden också, säger Henrik Samevik.

Han förklarar att han inte har varit delaktig i planeringen, men har förstått att Lars-Erik Williams haft svårt att får ihop budgeten för vindskydden.

– Jag förmodar att det har med den okonventionella konstruktionen att göra, säger han.

Han tycker också att det blev ganska mycket pengar på vindskydden, men konstaterar att det varit många övernattningar bokade under sommaren.

Bjarne Öhrling, projektledare på tillväxtavdelningen, testar vindskyddet Birk. Foto: Berit Önell

– De är lite unika och har fått stor medial uppmärksamhet, säger han.

Enligt Lars-Erik Williams låg bokningsfrekvensen under juli på 66 procent, vilket han beskriver som en publik succé. Nattgästerna betalar 200 kronor per vindskydd.

Det finns bygglov för fyra vindskydd på lägerplatsen.

Frilagt har förgäves sökt Bjarne Öhrling.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-07-02 Två lyxiga vindskydd på plats vid trädhuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se