torsjö live vers2

Händelserna på Hemgården omvärderade Polisanmälan togs tillbaka

Händelserna på Hemgården omvärderade Polisanmälan togs tillbaka

Omsorgsledningen i Hässleholms kommun har omvärderat händelserna på äldreboendet Hemgården i Tyringe då en man uppträdde aggressivt och skrämde andra boende och personal. Hemgårdens polisanmälan mot mannen för skadegörelse är nu återtagen.

– Jag vill att förvaltningen ska göra en grundlig händelseanalys för att se vad det var som gjorde att det blev så fel, säger Maria Elfblad, verksamhetschef för särskilt boende som dock inom kort slutar i kommunen.

Maria Elfblad har nyligen kommit tillbaka från semestern och hamnat mitt i efterdyningarna till den kaotiska situation som rådde på Hemgården från strax före midsommar och tills mannen hamnade på sjukhus efter en stökig helg i början på juli.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– När jag gick på semester visste jag ingenting om detta, berättar hon.

Hon beskriver det som hänt som tragiskt. Mannen kom till Hemgården redan i april, då för palliativ vård, vård i livets slutskede. Han piggnade dock till, men hamnade efter en tid i ett utåtagerande beteende. Situationen eskalerade under helgen den 6 – 7 juli då andra boende på avdelningen låstes in på sina rum när mannen gick bärsärkagång.

Enligt Maria Elfblad finns idag inte några riktlinjer eller rutiner inom omsorgsförvaltningen för hur händelser av det här slaget ska hanteras.

– Det här är en situation som jag inte varit med om tidigare, säger hon.

Här räckte inte de vanliga riktlinjerna om att sjuksköterska ska göra bedömning av eventuellt behov av sjukhusvård och att ambulans och polis kan tillkallas i akuta situationer.

– Jag har fått uppgift om att sjukvården fattade flera beslut om tvångsvård, men att mannen snart kom tillbaka igen och att polis tillkallades och inte heller kunde göra något, säger Maria Elfblad.

Ett beslut om tvångsvård på grund av missbruk enligt LVM fattades också, men är inte längre aktuellt.

Maria Elfblad berättar att omsorgen nu har ansvar för att hitta ett boende som svarar mot mannens behov. Han vårdas idag på sjukhus.

– Polisanmälan togs tillbaka efter dialog kring syftet med den. En del var att påtala allvaret i mannens sjukdom. Nu har vi har omvärderat. Livet blir inte bättre eller ändras i en annan riktning av polisanmälan, säger hon.

Nu hoppas hon att organisationen ska lära sig av det inträffade.

– Kunde vi hanterat det annorlunda?

Hon konstaterar att individuella bedömningar alltid måste göras, men att det i andra ärenden som i någon mån liknat detta handlat om äldre personer med en annan sjukdomsbild där följderna inte blivit så fysiska.

Enligt en lex Sarah-rapport som Hemgårdens enhetschef Jonas Carlsson skrivit medförde händelserna att boende utsattes för brister i omsorg och tillsyn samt psykiska övergrepp.

Rapporten gäller alltså hur händelserna berört mannens medboende. Maria Elfblad vill att hela processen analyseras.

– Det får inte bli så här om det kan undvikas. Många mådde dåligt. Men vi har ett ansvar för att mannen också får ett så bra liv som möjligt under sin sista tid, säger Maria Elfblad.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se