torsjö live

Stopp för det tredje vindskyddet vid trädhuset

Stopp för det tredje vindskyddet vid trädhuset

Det blir inget tredje vindskydd vid trädhuset på Hovdalaområdet, åtminstone inte med kommunala pengar. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt på onsdagen att avbryta det kostsamma projektet genom att säga nej till att föra över medel från natur- och friluftsrådets driftsbudget. Det innebär att kommunen kan tvingas betala tillbaka en del av det statliga bidrag som beviljats.

– Det är en kostnad som vi får ta. Politiken måste sätta ner foten och visa att man inte kan göra så här, säger nämndens ordförande Kenny Hansson (M) som är starkt kritisk till att det inte funnits någon ekonomisk kalkyl för projektet och att politikerna inte fick veta att upphandlingen misslyckats.

Han öppnar dock för att låta sponsorer skjuta till pengar.

Som Frilagt berättade på måndagen blev de arkitektritade vindskydden dyrare än väntat. Upphandlingen kunde inte genomföras eftersom det inte kom in några anbud. Projektet drevs istället i kommunens egen regi och betalades på löpande räkning. Pengarna tog slut och bara två av tre utlovade vindskydd, Birk och Birka, kunde därför invigas i slutet på juni.

De lyxiga vindskydden Birk och Birka är på plats med vidsträckt utsikt vid Trädhuset. Men det tredje vindskyddet är nu stoppat. Foto: Berit Önell

För att kunna färdigställa det tredje, större vindskyddet Ronja vädjade stadsbyggnadskontorets kommunekolog Lars-Erik Williams nu om att politikerna skulle godkänna att 134 000 kronor förs över från natur- och friluftsrådet. Williams höll i projektet tillsammans med Bjarne Öhrling på kommunledningskontorets tillväxtavdelning och Henrik Samevik på kultur- och fritidsförvaltningen.

För Kenny Hansson är det en principsak att säga nej i detta läge. Inte bara för att det inte fanns någon ordentlig kalkyl utan också för att politikerna inte fick kännedom om att det inte kommit in några anbud till upphandlingen.

– Jag hade önskat att tjänstemännen kommit tillbaka till politiken då, säger han.

Han fick vetskap först när han läste Frilagts granskning.

– Jag satte kaffet i halsen, berättar han.

Kenny Hansson säger bestämt nej till att föra över mer pengar till vindskydden på Hovdala. Foto: Berit Önell

Han anser att det är olämpligt att använda pengar från natur- och friluftsrådet.

– De ska gå till att sköta driften av vandringsleder med mera. Om natur- och friluftsrådet kan ta ansvar för det här också har de för mycket pengar, säger han.

Han reagerade också över siffrorna redan i ansökan om det statliga Lona-bidraget (lokala naturvårdssatsningen).

– Nämnden sa då att det kostnadsförslag som fanns med inte var tillräckligt, berättar han.

Nu har han svårt att tro att de 134 000 kronor som äskats hade räckt till att bygga färdigt det tredje vindskyddet.

– Jag tror att det skulle bli betydligt mer. Jag ser det inte som en rimlig kalkyl, säger han.

Han förklarar att det hade varit en annan sak om det verkligen funnits en specificerad kalkyl nu.

– Men det hade nog inte fått mig att ändra mig, säger han.

Kommunekologen Lars-Erik Williams fick inte igenom sitt äskande om mer pengar från natur- och friluftsrådet för att bygga klart det tredje vindskyddet. Foto: Urban Önell

Enligt Lars-Erik Williams tjänsteskrivelse har vindskydden hittills kostat 743 000 kronor. Men det är bara vad stadsbyggnadskontoret betalat. Enligt de siffror som Frilagt fått fram, och som Kenny Hansson också hänvisar till, har vindskydden hittills kostat nära en miljon kronor, inklusive de kostnader som landat hos kultur- och fritidsförvaltningen. Lona-bidraget var 300 000 kronor.

En del material som är avsett för Ronja är redan inköpt. Williams beräknar att ytterligare 200 000 kronor behövs för att färdigställa Ronja. 66 000 kronor finns kvar i projektet och han äskade därför 134 000 kronor. Om hans kalkyl stämmer denna gång skulle totalkostnaden landa på nära 1,2 miljoner kronor, betydligt mer än den ursprungliga budgeten på 690 000 kronor.

– Det är tråkigt att det har gått så här långt, säger Kenny Hansson.

Han konstaterar att det handlar om skattepengar och förklarar att han är tveksam till om kommunen ska engagera sig i så många projekt med Lona-bidrag och liknande i framtiden.

– De ålägger kommunen att stå för en viss del av kostnaden. Som det ser ut nu tror jag inte vi har de resurserna. Men stugorna är jättefina. Jag har inget emot projektet i sig, säger han.

Lars Olsson (C), andre vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, var den ende som ville bevilja pengar till Ronja. Foto: Berit Önell

Han ser nu sponsorer som enda möjligheten om Ronja ska byggas klart.

– Vi skulle kunna göra som de gjorde med bryggan i Åhus där företag som sponsrar får sina namn inristade i brädorna, säger han.

Ärendet går inte vidare till nämnden utan är nu avgjort. Två av de tre ledamöterna i arbetsutskottet, förutom Kenny Hansson även vice ordförande Paul Thurn (SD), röstade för att säga nej till ytterligare pengar till vindskydden. Andre vice ordförande Lars Olsson (C ) ville säga ja.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-08-05 Vindskydden vid trädhuset blev för dyra

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se