torsjö live vers2

Vill ha fler av- och påfarter i Vanneberga

Fler av- och påfarter behövs i Vannebergakorset för att undvika belastning av trafik i Vinslövs tätort. Det anser kommunstyrelsen som på onsdagen beslöt att säga nej till Trafikverkets medfinansieringsavtal för Vannebergakorset och hemställa om en kompletterande utredning. Kommunledningen instämmer i tekniska nämndens bedömning att Trafikverkets alternativ leder till ökad regional framkomlighet och trafiksäkerhet, men försämrad […]

Exploatering kvar under tekniska nämnden

Kommunens mark- och exploateringsavdelning får stanna kvar under tekniska nämnden tills vidare. Det beslöt en enhällig kommunstyrelse på onsdagen, trots tidigare irritation över bristande insyn i mark- och fastighetsaffärer. Det tidigare förslaget var att mark- och exploatering skulle flyttas till kommunstyrelsen den 1 januari 2020. Samtidigt skulle en servicenämnd och en serviceförvaltning ersätta tekniska nämnden […]

Kommunen sponsrar Bjärnumskarnevalen

Bjärnumskarnevalen har fått sponsorbidrag på 10 000 kronor från kommunen i år. Beslutet diariefördes inte när det skulle i början på maj. Men efter att Frilagt uppmärksammat den bristande diarieföringen i kommunen har tillväxtchef Stefan Larsson nu registrerat handlingen trots att han har semester. Pengarna har betalats ut och karnevalsgeneral Olle Davidsson är tacksam och […]

Strömavbrott för 220 hushåll

Cirka 220 hushåll i Hörja, Finja och Tyringe drabbades av strömavbrott på torsdagsmorgonen. Orsaken uppges vara kabelfel. Tack vare omkopplingar har de flesta fått strömmen tillbaka, men felet är inte avhjälpt och reservelverk kommer nu att sättas in. Prognosen är att alla ska ha ström vid 16.30-17-tiden. Strömavbrottet inträffade enligt Eons hemsida klockan 09.22. – […]