torsjö live

Exploatering kvar under tekniska nämnden

Exploatering kvar under tekniska nämnden

Kommunens mark- och exploateringsavdelning får stanna kvar under tekniska nämnden tills vidare. Det beslöt en enhällig kommunstyrelse på onsdagen, trots tidigare irritation över bristande insyn i mark- och fastighetsaffärer.

Det tidigare förslaget var att mark- och exploatering skulle flyttas till kommunstyrelsen den 1 januari 2020. Samtidigt skulle en servicenämnd och en serviceförvaltning ersätta tekniska nämnden och tekniska förvaltningen.

Beslutet blev att inte genomföra förslaget i nuläget eftersom det skulle bli för många stora organisationsförändringar denna mandatperiod när redan två förvaltningar upphört och fyra slagits samman till två Enligt tjänsteskrivelsen bör dessa förändringar landa innan tekniska förvaltningen eventuellt organiseras om.

Kommunledningen hoppas istället att dialogmöten ska räcka för att undvika överraskningar som markanvisningstävlingarna på Björklunda och Åkaregatan.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-01 Ingen flytt av mark- och exploatering

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se