torsjö live

Vill ha fler av- och påfarter i Vanneberga

Vill ha fler av- och påfarter i Vanneberga

Fler av- och påfarter behövs i Vannebergakorset för att undvika belastning av trafik i Vinslövs tätort. Det anser kommunstyrelsen som på onsdagen beslöt att säga nej till Trafikverkets medfinansieringsavtal för Vannebergakorset och hemställa om en kompletterande utredning.

Kommunledningen instämmer i tekniska nämndens bedömning att Trafikverkets alternativ leder till ökad regional framkomlighet och trafiksäkerhet, men försämrad tillgänglighet för det lokala nätet.

Trafikverkets förslag innebär mitträcke med separat högersväng och höjd hastighetsgräns till 100 kilometer i timmen. Det skulle enligt kommunstyrelsen leda all tung trafik in i Vinslövs tätort.

– Det blir en tung trafikbelastning förbi skolor med mera, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Istället vill han se en planfri korsning med av- och påfarter åt alla håll.

Kommunstyrelsen tar Lommarpskorset som exempel på en fullt utbyggd och fungerande trafiklösning.

Enligt kommunens beräkningar skulle medfinasieringsavtalet ge en kostnad på sex-sju miljoner kronor.

Beslutet var enigt, förutom att Björn Widmark (FV) ville avslå utan vidare utredning. Han reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se