torsjö live

Kvinnors rättigheter i årets stadsvandring

Kvinnors rättigheter i årets stadsvandring

För hundra år sedan var könsrollerna tydliga. Kvinnornas plats var i hemmet. De tog hand om barn och allt hushållsarbete. När männen kom hem från förvärvsarbetet kunde de koppla av och ta sig en öl. I rollerna: Margaretha Nilsson, Ann-Sofie Johansson, Sam Rönnlund, Isak Evander och Oskar Olsson.

Årets stadsvandring, som anordnas av Hessleholms teatersällskap, uppmärksammar att det är 100 år sedan riksdagen beslutade att införa kvinnlig rösträtt.

Årets skådespel utgår från en utmanande fråga: Slut på gubbväldet? Hur kampen för jämlikhet utspelat sig visade sig dock kräva mer än ett nedslag i historien. Stadsvandringen har premiär idag onsdag, den 21 augusti.

Det tog flera decennier innan kampen för allmän och lika rösträtt bar frukt. Först 1919 togs det avgörande beslutet i Sveriges riksdag.

Under stadsvandringen möter vi Frigga Carlberg. Hon var en de främsta förespråkarna för kvinnlig rösträtt, tillsammans med Elin Wägner. Frigga tvekade inte att – med humorns och ironins hjälp – göra narr av sina meningsmotståndare. Hon visade hur orimligt det var att ställa sig i vägen för kvinnokampen.

Frigga Carlberg var en av 1900-talets främsta kvinnosakskämpar. Under stadsvandringen gestaltas hon av Carina Stridsberg.

Vi får också möta män med makt, klädda i höga hattar och plommonstop. Dessa herrar som till sist fick ge vika för kvinnornas krav.

Styrelsen för en socialdemokratisk arbetarkommun, under tidigt 1900-tal, diskuterar i vilken mån det är lämpligt att bevilja kvinnor rösträtt. I rollerna: Torbjörn Arvidsson, Jerry Olsson, Marcus Frennemark.

Stadsvandringen visar också att en nedlåtande syn på kvinnor har levt vidare in i vår tid. Skepsis mötte de första kvinnorna som på 50-talet ville utbilda sig till poliser och präster. Det blir en påminnelse om att det kan ta decennier att förändra människors attityder. Könsroller är ingenting man förändrar från en dag till annan.

En kvinna från början av 1900-talet i möte med sedlighetspolisen. Skådespelare är Jerry Olsson och Susanne Kjellander.

Olavi Olsson och Peter Alf turas om ge den historiska bakgrunden under stadsvandringen. Bakom manus står i huvudsak Helen Thulsson, Catarina Thulsson och Jerry Olsson.

Stadsvandringarna inleds och avslutas vid HeTS lokal på Vallgatan 4. Priset är 140 kronor och då ingår fika.

Text och foto: Urban Önell

”Å-å-å tjejer, å-å-å tjejer. Vi måste höja våra röster för att höras”. Helen Thulsson och Petra Vikman sjunger den feministiska kampsången från 1971.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se