Gruppen-3a-328x120

Öppnar för uterum mellan skyddsvärda hus

Öppnar för uterum mellan skyddsvärda hus

Politikerna har delvis lyssnat på protesterna från de boende i de tidstypiska och skyddsvärda 60-talsvillorna på Bågvägen och Körsbärsvägen. Nu föreslås att uterum inte bara ska kunna byggas på baksidorna utan också på gavlarna och mellan husen. Förslaget till ny detaljplan återremitterades vid onsdagens sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Nämndens arbetsutskott beslöt för två veckor sedan att föreslå godkännande av den nya detaljplanen. Det innebar bland annat att husen q-märks och bara får ha uterum på baksidan och sidohängda fönster, att inga förändringar av fasaderna får ske och att rivningsförbud råder. Boende har motsatt sig restriktionerna i flera skrivelser till nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
60-talsvillorna i kvarteret Körsbäret med flera har en enhetlig arkitektur som är ovanlig och enligt förslaget bevaransvärd. Foto ur kommunens kulturmiljöutredning

Vice ordförande Paul Thurn (SD), som ledde sammanträdet, förklarar att framförallt hörntomterna kan ha större möjligheter att bygga uterum.

Beslutet var inte enigt. Från början var det bara Björn Widmark (FV) som yrkade avslag på förslaget till detaljplan. Sedan kom ett ändringsyrkande som innebar återremiss och tillägg om byggrätt mellan husen och på gavlarna. Det blev då votering i frågan om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid sammanträdet. Röstsiffrorna blev 6-5 för återremiss.

Bedömningen att husen är skyddsvärda ingår i en större kulturmiljöutredning.

Paul Thurn konstaterar att liknande bebyggelse finns på fler ställen i Hässleholm. Men den anses inte värd att skyddas.

– På Mellanhedsvägen till exempel är bebyggelsen liknande, men där har det redan ändrats så mycket så det finns inget kvar att rädda. Vid Bågvägen och Körsbärsvägen är husen fortfarande oförändrade. Om ägarna nu vill bygga om dem, varför har de inte gjort det på 50 år?

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-20 Kommunen vill skydda 60-talshus – boende protesterar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se