torsjö live

Lång debatt om servicekontor Inget förbud mot böneutrop

Lång debatt om servicekontor Inget förbud mot böneutrop

Efter långa debatter beslöt kommunfullmäktige att stänga servicekontoren och säga nej till förbud mot böneutrop.

Det blev en lång debatt innan kommunfullmäktige på måndagskvällen beslöt att stänga servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda som haft få besökare, i snitt en per dag under 2019. De rödgröna ville behålla kontoren i väntan på bättre underlag om den tänkta framtida verksamheten med ett stort kontaktcenter i Hässleholm och något slags öppethållande i befintliga lokaler i alla tätorter med över 1 500 invånare. Björn Widmark (FV) ville varken ha det ena eller det andra utan hellre bättre telefon- och öppettider i kommunhuset. Redan på måndag minskas öppettiderna i servicekontoren.

Fullmäktige avslog SD:s motion om förbud mot böneutrop.

Enligt sina övergripande mål ska kommunen ha samhällsservice av hög kvalitet och en hög tillgänglighet. Servicekontoren har haft ett liknande uppdrag som nu ska fungera i annan form och även i Tyringe, Bjärnum och Vinslöv. Den andra delen av servicekontorens uppdrag, att stödja samhällsutvecklingen i bygden, flyttas till tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret.

Den borgerliga restalliansen, SD och FV var överens om att det är orimligt att bedriva verksamhet och ha personal anställd i servicekontor med för få besökare. Hyresavtal ska sägas upp, öppettiderna begränsas och befintliga lokaler, exempelvis bibliotek, användas istället.

– Jag tror att detta kommer hela kommunen till del, sa Karin Axelsson (M).

Robin Gustavsson (KD) menade att en avveckling ibland behövs för att bygga upp något nytt.

Lina Bengtsson (M) betonade att kommunen har en begränsad ekonomi.

– När det är kärvt ekonomiskt är det kärnverksamheterna som ska prioriteras, sa hon.

S, C, V och MP ville ha kvar servicekontoren och även utöka dem.

– Vi vet inte vad vi får istället, förklarade Joachim Fors (S) och tyckte att den informationen skulle ha tagits fram före beslutet.

Joachim Fors (S) ansåg att det var för oklart hur servicekontoren skulle ersättas.

Han och flera andra rödgröna ledamöter undrade hur besöksstatistiken mätts.

Karin Axelsson redovisade då snittet per bemannad dag 2018 då Hästveda hade 1,15 besökare, Södala 1,54 och Vittsjö 2,17. Hittills i år har Hästveda haft 0,63 besökare, Sösdala, 1, 70 och Vittsjö 2,03. Totalsnittet per dag för alla orterna 2019 blir då 1,45 besökare.

Karin Axelsson (M) redovisade den magra besöksstatistiken från servicekontoren, här med Hanna Nilsson (SD).

Björn Widmark förklarade att FV varit emot servicekontoren från början och inte heller vill ha något liknande som ersättning.

– Detta har avskärmat kommunhuset, tjänstemännen och politikerna från medborgarna, sa han.

Däremot betoande han att FV är för ökad service till medborgarna.

– Vi vill ha bättre telefon- och öppettider till stadsbyggnadskontoret och andra delar av förvaltningen och öppna dörrar till politikerna. Det har blivit precis tvärtom, alla har stängt in sig och det är låst överallt. Man hänvisar till sin egen trygghet, men det är ju bekvämare så. Försök få tag i en tjänsteman som är ansvarig – nej, istället ska vi ringa ett servicekontor som inte kan göra något, sa han.

Björn Widmark (FV) ville hellre ha bättre öppettider och tillgänglighet på telefon i kommunhuset än servicekontor i någon form.

Björn Widmark attackerade i slutet av debatten Joachim Fors efter att denne frågat varför han är emot allt.

– Det är beklämmande att Joachim Fors inte förstår, sa han och frågade om det var en skottskada.

Det fick fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) att markera att fullmäktigesalen inte var en militärförläggning. Björn Widmark bad om ursäkt.

Voteringen slutade 37 – 24 till förmån för en stängning av servicekontoren som väntas spara 360 000 kronor.

Fullmäktige behandlade två motioner som gällde medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten. Den första, som antogs, innebär att de kommunala bolagen ska redovisa sin verksamhet en gång per år på ett ordinarie sammanträde. Allmänheten har därmed möjlighet att närvara, men inte rätt att yttra sig eller ställa frågor.

– Redovisningen måste ske på ett sätt som är tillåtet, sa Lena Svensson (C ) som skrivit motionen tillsammans med Lena Wallentheim (S), Per-Åke Purk (V) och Hans-Göran Hansson (MP).

Karin Axelsson ville istället att informationen skulle hållas i anslutning till ett ordinarie sammanträde i kommunfullmäktige.

– Tanken är att ge allmänheten möjlighet att ställa frågor, förklarade hon.

Hon fick stöd av KD, L och FV. Motionen antogs med röstsiffrorna 40 – 20. En ledamot avstod från att delta i voteringen.

FV var det enda parti som argumenterade för den andra motionen, av tidigare politiske vilden Anita Johannesson som föreslog att medborgarna skulle få delta i de kommunala bolagens stämmor.

– Det borde vara lika självklart att medborgarna, liksom aktieägare i andra bolag, får närvara, sa Björn Widmark.

Han kritiserade samtidigt den pågående utredningen om att lägga ytterligare kommunal verksamhet i bolagsform.

– Det är skrämmande att mer och mer läggs i bolag där medborgarna inte har samma insyn och styrelsen består av politiker. Nu verkar det bli ett stort koncernbolag också, sa han.

Endast FV röstade för motionen i voteringen som slutade 57 – 4.

Nej till förbud mot böneutrop

SD:s motion om ett lokalt förbud mot böneutrop avslogs. Majoriteten, alla utom SD och FV, ansåg att det räckte med kommunens befintliga ordningsföreskrifter som innebär att tillstånd från polisen krävs för böneutrop via högtalare. Det betyder att varje fall bedöms för sig, om det blir aktuellt. Kommunen ska yttra sig och tillstånd får inte ges om kommunen avstyrker. Det blir då tekniska nämndens arbetsutskott som yttrar sig för kommunens räkning.

Patrik Jönsson, som skrivit motionen tillsammans med Johan Peltonen, fick både applåder och burop under debatten. Han förklarade att han ansåg att det gällde en så viktig fråga om religionsfrihet att han ville att alla partier skulle deklarera sin uppfattning. Han kritiserade vad han beskrev som ett räddhågset förslag till svar på motionen.

– Har vi inte någon ryggrad? Kan vi inte stå upp för något, undrade han och ifrågasatte om ansvaret ska läggas på tekniska nämndens arbetsutskott.

Patrik Jönsson (SD) fick inte igenom sin motion om förbud mot böneutrop.

Robin Gustavsson (KD) ansåg att det räcker med de gällande reglerna, men förklarade också att han tror att det är viktigt med ett politiskt inflytande över frågan.

Björn Widmark, som bott bredvid en minaret i Egypten, menade att böneutropet handlar om ett sätt att deklarera en viss religions herravälde.

– Det är ingen religiös sammankomst på torget, det är inte det det handlar om utan något helt annat, sa han och yrkade bifall till motionen.

Partikamraten Daniel Talmid ansåg också att det borde vara självklart att rösta ja.

– Så det är klart i förväg, sa han.

John Bruun ansåg däremot att det var diskriminerande att peka ut en viss religiös grupp som icke önskvärd i det offentliga rummet.

– Diskriminerande, tyckte John Bruun (L) om ett förbud mot böneutrop.

Magnus Åkeborn (V) tyckte att vissa ledamöter smög in en hotbild.

– Det finns en mycket större agenda och det är så tydligt, jag tycker att det är osmakligt, sa han.

Magnus Åkeborn (V) tyckte att debatten om böneutropen var osmaklig.

Anders Edwall (C ) lovade att hans parti kommer att ta ställning om frågan kommer upp.

– Det är en symbolfråga nu, en fullständig ickefråga. Religionsfriheten är grundlagsskyddad liksom yttrandefriheten och det finns ett regelverk. Det tragiska är att det här börjar bli på gränsen till främlingsfientligt, sa han.

Anders Edwall (C ) lovade att hans parti kommer att ta ställning om det kommer en ansökan om böneutrop.

Patrik Jönsson tog då upp att C haft islamister i ledande positioner i partiet. Anders Edwall svarade att det inte hade med hans ställningstagande för ett öppet samhälle att göra.

Voteringen slutade 41 – 20.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se