Gruppen-3a-328x120

Flera brister försvårade räddningsinsatsen vid järnvägen

Flera brister försvårade räddningsinsatsen vid järnvägen

Insatsrapporten från branden i godsmagasinet vid järnvägen visar på flera brister, inte minst oklarhet kring vem på Trafikverket som ansvarade för elen. Räddningschef Anders Nählstedt vill nu se en stor gemensam utvärdering. Foto: Jonathan Önell

Att varningsmeddelandet till allmänheten inte gick ut var inte det enda problemet för räddningstjänsten vid branden i godsmagasinet i Hässleholm. Bland annat fanns oklarheter om vem från Trafikverket som ansvarade för elen.

– Det känns som att det finns för många aktörer från Trafikverkets sida, skriver räddningsledare Per Friis i sin insatsrapport och föreslår en tydligare ledning.

Kommunens räddningschef Anders Nählstedt vill nu se en gemensam utvärdering av insatsen. Ola Malmberg, tillförordnad enhetschef på Trafikverket Syd, instämmer.

Insatsrapporten berättar bland annat om fel adress till brandplatsen, personalbrist i första insatsstyrkan, larm till räddningsledaren om en skogsbrand och frågor om tågevakuering som han inte skulle vara ansvarig för.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den stora byggnaden, cirka 90 meter lång och 40 meter bred, är helt övertänd när räddningstjänsten anländer. Det brinner även på andra sidan järnvägen i vindriktningen och det är först oklart om det är äggpackeriets byggnad eller något annat, men det visar sig sedan vara en container. Per Friis meddelar genast SOS Alarm att järnvägen och stambanan är hotad. Kraftig rök driver mot bostadsområdet Kristinehem.

Den kraftiga röken från branden blåste mot bostadsområdet Kristinehem. Foto: Jonathan Önell

Hässleholmsstyrkan får förstärkning från Tyringe, Kristianstad, Vinslöv och Bjärnum samt regionalt ledningsfordon.

När arbetet med att skydda omkringliggande byggnader inletts uppmäts en temperatur på över 200 grader under takskägget på Nettobutiken. En styrka avdelas för att skydda butiken mot antändning.

Per Friis får besked om trafikstopp från trafikledningscentralen i Malmö och begär räddningsfrånkoppling av strömmen. Han informerar om att han vill ha ut elpersonal från Trafikverket som kan hjälpa till att säkra upp strömmen på platsen. Men det dröjer och det är länge oklart vem som är ansvarig.

Ett telefonsamtal med den elansvarige blir förvirrande.

– Han frågar om han kan utföra skyddsjordning på min räddningsfrånkoppling, skriver Per Friis.

Han berättar att han blir överrumplad av frågan.

– Jag svarar att så vitt jag vet ska varje organisation begära detta enskilt och att det är bättre att han begär det själv, det är han som har koll på strömmen och inte jag. Jag säger vidare att jag förväntar mig att han tar över ansvaret för elen och att jag vill ha besked av honom när allt är skyddsjordat och klart, skriver Per Friis.

Han blir senare uppringd av någon annan från Trafikverket som säger att det vore bättre att den elansvarige tar över ansvaret för elen, vilket Friis i detta läge tror är gjort. Han måste nu ringa tågledningen eller eldriftledaren igen.

– Oklarheter om vem som har elansvaret finns således och detta måste redas ut eller rutinerna måste vara enklare och tydligare i framtiden, skriver Per Friis.

Cirka 2 000 meter signalkabel behövde bytas ut efter branden. Det gick snabbare än väntat, men under släckningsarbetet var det oklart vem som ansvarade för för elen och det drog ut på tiden innan spårområdet var säkrat. Foto: Ola Malmberg/Trafikverket

Han tycker också att Trafikverkets olycksplatsansvarige måste ta ett större ansvar.

– Jag har alltid betraktat OPA som den som ska hålla ihop alla dessa frågor och vara Trafikverkets “räddningsledare”, skriver Friis.

Dagen efter branden får han reda på att tågledningen inte kunnat ge klartecken om elen på grund av att deras skärmar var “svarta” från Hässleholm. Elansvarige kunde dock ge klartecken senare på kvällen och räddningstjänsten kunde släcka bränderna i kabelschakten.

Under rubriken Arbetsmiljörisker skriver Per Friis att det fanns mycket stora risker med kontaktledningar bakom byggnaden som gjorde att branden inte kunde angripas från alla håll.

Turerna kring att det inte blev något VMA, viktigt meddelande till allmänheten, beskrivs också I insatsrapporten.

– Detta är väldigt dåligt och bör förändras eller förenklas, skriver Per Friis.

Han har också skrivit en avvikelserapport om detta.

Per Friis skriver i sin utvärdering att räddningsinsatsen gav lärdomar som bör spridas inom svensk räddningstjänst. Den första var att det inte var möjligt att genomföra VMA via SOS Alarm genom kommunikationssystemet Rakel, den andra gällde Trafikverkets organisation vid en händelse som denna.

– Det skulle vara värdefullt att skapa en TIB ( Trafikverkets inre befäl) som är chef över hela Trafikverkets organisation, inklusive entreprenörer och dylikt alternativt att OPA får en ännu tydligare roll i detta.

I slutänden är Per Friis ändå nöjd med räddningstjänstens insats.

– Utifrån de förutsättningar vi ställdes inför och de många räddningstaktiska problem som fanns

på skadeplatsen i form av den våldsamma branden i byggnaden, de intilliggande

kontaktledningarna innehållande 16 000 volt över 10-talet spår i bredd, de intilliggande verksamheterna och bostäderna som det fanns stor spridningsrisk till, så är jag nöjd med vår insats, skriver han.

Räddningschef Anders Nählstedt anser att händelseförloppet ska utvärderas av alla parter gemensamt.

– Med tanke på det som hänt vill jag ha med SOS Alarm också, vi behöver titta över hela insatsen, säger han.

Räddningschef Anders Nählstedt har tagit upp frågan om en stor gemensam utvärdering av insatsen vid branden. Foto: Lotta Persson

Han har tagit upp det med Ola Malmberg på Trafikverket.

– Han skulle ta med bollen, det är ju de på Trafikverket som är mest drabbade, säger Anders Nählstedt som konstaterar att efterförloppet med reparationerna av järnvägen fungerade bra.

Oklarheten kring ansvaret för elen under släckningsarbetet var däremot ett problem. Enligt Nählstedt var det dock aldrig någon säkerhetsrisk för brandmännen.

– Vi beträder inte spåren förrän vi vet att det är säkert, men nu fick de vänta länge, säger han.

Han betonar att alla utvärderingar går ut på att göra saker bättre till nästa gång.

– Jag hoppas att det går upp till högsta nivå. Det finns definitivt anledning, med tanke på kostnaderna, säger han.

Räddningsledarens insatsrapport kommer att bli ett av flera bidrag till utvärderingen.

Anders Nählstedt håller med Per Friis i hans kritik mot att det inte gick att få ut ett VMA.

– Det ska finnas färdiga och klara rutiner för VMA. Det är ju bråttom, nästa gång kanske det handlar om farlig gas, säger Nählstedt.

Han slutar som räddningschef på fredag och lämnar över stafettpinnen till Emma Nordwall som tillträder på måndag. Själv kommer han att arbeta på timmar cirka en dag i veckan under hösten för att avsluta en del ärenden.

Ola Malmberg är också intresserad av en större utvärdering, även om han menar att det i första hand är räddningstjänsten som ska utvärdera själva släckningsarbetet medan Trafikverket utvärderar återställningsarbetet.

– Vi har pratat om en gemensam utvärdering och jag ser gärna att det blir så, säger han.

När det gäller oklarheterna kring ansvaret för elen säger han att han bara hört ryktas om det.

– Exakt vad som hände vet jag inte. Det får vi kika på i en eventuell utvärdering, just det är ju en gemensam fråga, säger han.

Han säger att han inte vet om det är Trafikverket eller räddningstjänsten som ska bjuda in.

– Vi hann inte prata så mycket, men jag skulle tro att det hamnar på min nivå. Vid tillfälle, i denna vecka, kommer jag att höra av mig till räddningschefen, ju snarare desto bättre, säger han.

Han vill också ha med Trafikverkets entreprenör Strukton Rail. Även Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, kommer troligen att vara delaktig.

Berit Önell

Läa tidigare artiklar i ämnet:

2019-08-20 Varningsmeddelandet till allmänheten sändes inte ut vid branden

2019-08-22 SOS Alarm försvarar sig

2019-08-22 Räddningsledare Per Friis kräver fakta på bordet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se