Gruppen-3a-328x120

Det blir inget förslag om att lägga ner Mötesplats Ljungdala

Det blir inget förslag om att lägga ner Mötesplats Ljungdala

Mötesplats Ljungdala kommer inte att läggas ner när kultur- och fritidsnämnden ska spara, åtminstone inte som det ser ut nu. Det berättade nämndsledamoten Margreth Segerstein (M) i kommunfullmäktige. Foto: Berit Önell

Nedläggning av Mötesplats Ljungdala kommer inte att vara med bland kultur- och fritidsnämndens sparförslag när budgeten fastställs i september.

– Det kan bli förändringar i bidraget, men inget förslag om att lägga ner, berättade nämndsledamoten Margreth Segerstein (M) från talarstolen under måndagskvällens kommunfullmäktige.

Frilagt var i juni först med att avslöja att en stängning av Mötesplats Ljungdala skulle utredas som ett av flera förslag på sparåtgärder från förvaltningschef Anders Rosengren. Anledningen var den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2020 som innebär att kultur- och fritidsförvaltningen måste spara 9,5 miljoner kronor. Rosengren skrev till personalen att listan satts samman utifrån politikernas prioriteringar. Om verksamheten på Mötesplats Ljungdala upphör helt sparas 2 360 000 kronor och fem personer, fördelat på 4,1 tjänster, blir av med jobben.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Syftet med att gå ut med informationen till personalen i ett tidigt skede var att risk- och konsekvensanalyser skulle hinna tas fram och fackliga förhandlingar hållas i tid inför nämndens sammanträde den 29 augusti. Nu har dock ordförande Winnie Aronsson (L) lyft ut budgetärendet från dagordningen och det kommer istället upp den 26 september.

– Vi behövde mer tid för att diskutera och förhandla, förklarar Margreth Segerstein för Frilagt i en paus i fullmäktiges sammanträde.

Margreth Segerstein berättade från kommunfullmäktiges talarstol att det inte blir något förslag att stänga Mötesplats Ljungdala i kultur- och fritidsnämndens budget. Foto: Berit Önell

Hon berättar att det nu finns ett långt framskridet förslag till nämnden.

– Men fram tills i början på september kan det ändras, säger hon.

Hon konstaterar att det inte är lätt att spara så mycket i en liten nämnd.

Hon kan inte säga säkert att Mötesplats Ljungdala ändå inte är hotat.

– Vi kan inte besluta det i kultur- och fritidsnämnden. Det måste i så fall vara kommunfullmäktige som stänger, säger hon.

Men nu förs andra diskussioner i nämnden.

– Det har kommit andra förslag, men det kan inte vara klart förrän vi har fastställt budgeten, säger Margreth Segerstein och vill inte berätta mer.

Anledningen till att frågan kom upp på kommunfullmäktige var att dagordningen innehöll ett ärende om värdeöverföring från Hässlehem för 2019. Beslutet blev, enligt kommunstyrelens förslag, att Mötesplats Ljungdala ska få en del av de tre miljoner kronor av bostadsbolagets vinst som ska föras över till kommunen. En del ska också gå till bostadsanpassningsbidrag.

Enligt lag får överskott bara överföras från kommunala bostadsbolag om det används till “åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”. Mötesplats Ljungdala kan få del av pengarna eftersom det är ett allaktivitetshus för att främja integration i det svenska samhället.

Björn Widmark (FV) tyckte att det fanns skäl att tala om för invånarna varför det finns pengar till Mötesplats Ljungdala samtidigt som det talas om nedläggning. Han förklarade dock att han själv bedömde det som orealistiskt att den politiska majoriteten skulle gå med på en stängning.

Margreth Segerstein begärde ordet för att förklara hur det låg till.

– Detta ärende gäller 2019, sa fullmäktiges ordförande Douglas Roth sedan myndigt med adress till Björn Widmark och kommunstyrelsens förslag kunde klubbas.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-06-27 Stängning av Mötesplats Ljungdala utreds

2019-06-28 Här är hela listan med sparförslag på kultur och fritid

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se