torsjö live vers2

Ägna kraft åt rätt saker istället för symbolfrågor!

Ägna kraft åt rätt saker istället för symbolfrågor!

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna har motionerat om att specifikt böneutrop ska förbjudas i Hässleholms kommun. I samband med den demokratiska behandlingen av motionen har det blivit väldigt tydligt att motionen bara är ett utslag av symbolpolitik. Hässleholms kommun har genom lokala ordningsföreskrifter samt andra regelverk redan nu alla möjligheter att stoppa böneutrop om den frågan skulle bli aktuell. Vi skriver skulle bli aktuell, eftersom det är en icke-fråga i Hässleholm. Ingen har ansökt om att få ha böneutrop trots vad Sverigedemokraterna försöker påskina.

Är det ändå inte bra med ett förbud kan tyckas. Mot det går att anföra att utpekandet av alltför många enskilda företeelser i ordningsföreskrifterna emellertid bara leder till mer byråkrati. Och ökad byråkrati är sannerligen inget som vi är vänner av. Vi har redan idag ett regelverk i kommunen som hanterar potentiella störande inslag vare sig det skulle vara böneutrop eller något annat. Varför då krångla till det med enskilda förbud för frågor som inte är aktuella i vår kommun? Vi kan inte tolka det som något annat än symbolpolitik för att kunna påstå att alla som inte tycker som Sverigedemokraterna automatiskt är för böneutrop. Det är ohederligt och så klart inte sant. Men Sverigedemokraterna gör allt för att försöka plocka billiga politiska poäng.

Noterbart är att Sverigedemokraterna i sitt inlägg riktar sin kritik främst mot de partier som utgör opposition (varav Centerpartiet är ett) och alltså inte varit med och styrt och gett direktiv till hur svaret ska utformas efter att tjänstemännen utrett frågan.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Hässleholms kommun är en kommun som har fantastiska möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt. Den potentialen tas dock inte tillvara politiskt om vi ska ägna tid åt att debattera icke-frågor och dessförinnan i hårda besparingstider låta kommunala tjänstemän utreda frågor för att sedan strunta i deras slutsatser som visade på att frågan redan omfattas av ett fungerande regelverk. Istället för att ägna tid åt symbolpolitik och icke-frågor bör vi politiker ägna kraft åt att till exempel förbättra företagsklimatet, att förbättra skolan och omsorgen och att stötta kommunens livfulla föreningsliv inom en rad olika sektorer.

Johan Hammarqvist (C)
Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Anders Edwall (C)
Ledamot i kommunfullmäktige
Kretsordförande för Centerpartiet i Hässleholms kommun

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se