Kommunen lämnar Helgeåns vattenråd

Hässlehoms kommun ska begära utträde ur Helgeåns vattenråd. Det beslöt kommunstyrelsen på onsdagen. S och C reserverade sig mot beslutet.

Som Frilagt tidigare berättat är motiveringen främst att kommunerna de senaste åren fått ta en större andel av kostnaderna för verksamheten i den ideella föreningen där även näringslivet och ideella organisationer är representerade. Hässleholms kommuns årliga avgift uppgår nu till 41 443 kronor. Miljöavdelningen anser att Helgeåns vattenråd i dess nuvarande form inte har något berättigande. Vattenråden har dock initierats av staten genom länsstyrelsernas vattenmyndigheter. Hässleholms kommun är den kommun som har störst yta inom Helgeåns avrinningsområde och har därför varit garanterad en plats i vattenrådets styrelse.

Beslutet i kommunstyrelsen fattades efter votering som slutade 8 – 5.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-08-13 Kommunen föreslås lämna Helgeåns vattenråd

2019-08-16 S vill vara kvar i Helgeåns vattenråd

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com