Öppet brev om endurobanan

INSÄNDARE. Öppet brev till miljö och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm. En krossad dröm… Hej. Jag heter Felix och är 3 år gammal. Jag har precis fått min första crossmotorcykel, av mig kallad brum-brum, den är blå och fin ? Min pappa började köra enduro för mer än 25 år sedan. Han har sagt att han fick […]

Gött med befolkningstillväxt?

INSÄNDARE. Östra Göinge har nu över 15 000 innevånare. År 2008 var man 13 662 och sedan dess har politikerna där haft en vision om att kommunen skulle växa till 15 000. Detta säger Daniel Jönsson (M) i Norra Skåne (28 augusti 2019). Han fortsätter med att säga: ”Gött, men vi får inte känna oss […]

Försökte dölja att vatten från förorenat schakt leddes ut i bäck

Vatten från ett schakt där markföroreningar upptäckts bakom reningsverket i Hässleholm har pumpats till Maglekärrsbäcken och gått vidare ut i Finjasjön. Företrädare för det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten förnekade detta på direkt fråga från miljökontoret. När Frilagt på fredagen började ställa frågor till de ansvariga flyttades slangarna. Vattnet leddes istället via en container för sedimentering […]