torsjö live

Gött med befolkningstillväxt?

Gött med befolkningstillväxt?

INSÄNDARE. Östra Göinge har nu över 15 000 innevånare. År 2008 var man 13 662 och sedan dess har politikerna där haft en vision om att kommunen skulle växa till 15 000. Detta säger Daniel Jönsson (M) i Norra Skåne (28 augusti 2019). Han fortsätter med att säga: ”Gött, men vi får inte känna oss nöjda.” Arbetet fortsätter nu med att öka stoltheten säger han.

Tyvärr resonerar, vad jag vet, alla styrande kommunpolitiker likadant. Hässleholm är inte heller något undantag. Varför är det då så?

Jordens befolkning växer i accelererande takt. På vikingatiden uppgick jordens befolkning till runt 250 miljoner, år 1800 till cirka 1 miljard, år 1900 till cirka 2 miljarder och på 1950-talet till cirka 3 miljarder. Sedan dess har jordens befolkning ökat med ytterligare 5 miljarder och uppgår nu till nästan 8 miljarder. Detta har i sin tur lett till ett överutnyttjande av jordens resurser. Bland annat har vatten blivit en bristvara i stora delar av världen. Trångboddhet, brist på vatten med mera leder till svält och konflikter. År 2050 bedöms därtill antalet jordinnevånare ha ökat till cirka 10 miljarder.

Sverige ska vara ett föregångsland tycker många. Även om vi är ett litet land så ska vi visa vägen. Det gäller miljöfrågor, energiförbrukning, mänskliga rättigheter med mera Men det gäller tydligen inte på hemmaplan när vi talar om jordens accelererande befolkningstillväxt. Nej, då ska vi bara bli fler och fler. Befolkningsbegränsningar får andra ta ansvar för. Det kan vi ge bidrag till och undervisa om runt om i världen. Vi själva ska däremot fortsätta med vår modell som drivs av kortsiktig ekonomisk tillväxt. Detta är inte att visa på ansvarstagande och ledarskap.

Läs på nätet om jordens befolkning. Det är tydligen inte bara jag som oroar mig.

Björn Widmark (FV)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se