torsjö live vers2

Världslig ordning eller gudomlig?

Världslig ordning eller gudomlig?

INSÄNDARE. Debatten beträffande böneutrop, klockringning och andra religiösa yttringar av olika slag fortgår. Detta med rätta.

Debatten skall naturligtvis också ses mot bakgrund av att Sverige under loppet av ett år tog emot 160 000 människor med skiftande kulturell, etnisk och religiös bakgrund. Grupper av dessa med den religösa bekännelsen gemensam och präglade av ”religiös consensus”. Den gudomliga ordningen tenderar att bli av större vikt än den världsliga ordning (lagstiftning) som gäller här i Sverige på den plats dit man välkomnats och bosatt sig. Detta har fått följder av minst sagt oönskat slag.

De inte allt för länge sedan timade domstolshändelser med två centerpartistiska nämndemän Hasan Fransson och Ebtisam Aldebe inblandade talade sitt tydliga språk. Ett annat parti, ett mer än lovligt naivt miljöparti, närde Mehmet Kaplan med anknytning till ”dom grå vargarna” vid sitt bröst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I vår västerländska demokrati, en demokrati som idag dessvärre kan ifrågasättas, är den världsliga ordning som bland annat regleras i Sveriges rikes lag av avgörande vikt för vårt sätt att leva tillsammans i vad vi kan kalla ”världslig consensus”.

När nu ledande centerpartister i Hässleholms kommun Johan Hammarqvist och Anders Edwall, med bakgrund av vad som ovan sagts, på insändarsida beskriver böneutrop som en ”icke-fråga i Hässleholm” tror undertecknad att mer än en av oss lyfter på ögonbrynen.

Att Anders Wallentheim (S) tycker att frågan är ”något som som ej är aktuellt i dagsläget” förvånar knappast.

Låt mig också tydliggöra att Svenska Kyrkan, så vitt kan förstås, inte sätter sig över den ordning som bland annat regleras i Sveriges Rikes Lag eller vår värdsliga consensus.

Det finns med tanke på vad som ovan sagts också anledning att påminna om bland annat ”Uppdrag gransknings” försök att redogöra för det desperata läge som råder i Filipstads kommun och också tycks råda i många andra kommuner, Hässleholms kommun icke undantagen.

Det förefaller nu som om etablissemanget, i vilket inbegripes politikerskaran och SVT, nu sent omsider börjat ana alvaret i det som skett och nu sker. Detta som en följd av att landets gränser under ett år lämnades vidöppna med den okontrollerade invandring som ovan nämnts som följd.

Till sist betackar sig undertecknad för den norm av ”politisk korrekthet” som skapats av det politiska etablissemanget, media och i synnerhet SVT. Detta med konsekvenser som SVT själva nu till sist i fallet med Filipstads kommun tvingas ta upp och åtminstone i viss mån belysa. Detta för att inte helt tappa sin trovärdighet!

Till sist några ord av Robert Seethaler:
– Avgörande frågor måste vi från första början klara av ensamma. Vi måste alltid fråga oss själva, vad vi vill och vart vi vill. Eller annorlunda uttryckt: du måste själv använda ditt eget huvud. Och om det inte ger något svar, fråga då ditt hjärta.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se