torsjö live

Ingen kompensation för skolchefens avgångsvederlag

Ingen kompensation för skolchefens avgångsvederlag

Efter SD:s kovändning får barn- och utbildningsnämnden stå för kostnaden för sparkade skolchefen Eva Anderssons avgångsvederlag. Camilla Nordström (SD) röstade nej till förslaget att begära kompensation, liksom ordförande Stefan Larsson (M), i mitten. Joachim Fors (S) konstaterade att kostnaden nu drabbar barnen i skolan. Foto: Lotta Persson

SD ändrade sig och ställde sig bakom den borgerliga alliansens nej till att begära kompensation för den sparkade skolchefen Eva Anderssons avgångsvederlag. Därmed belastar de drygt tre miljoner kronor det gäller den redan hårt ansträngda skolbudgeten.

Frågan kom upp i barn- och utbildningsnämnden i maj som ett initiativärende av Joachim Fors (S) och Gustaf Karlström ( C). De föreslog att nämnden skulle begära kompensation för merkostnaden av kommunstyrelsen eftersom nämnden inte var informerad om kommunalråden Lars Johnssons (M) och Hanna Nilssons (SD) initiativ att säga upp skolchefen med omedelbar verkan, ett beslut som formellt fattades av kommundirektören, enligt delegationsordningen.

Den 20 juni beslöt barn- och utbildningsnämnden att säga ja till förslaget och uppdra åt tjänstemännen att skriva fram ett ärende. Alliansen röstades ner genom att SD ställde sig på de rödgrönas sida. Den 5 september fattade nämndens arbetsutskott samma beslut. Men vid torsdagens nämndssammanträde hade SD ändrat sig. Därmed blev det efter votering nej till förslaget.

– Vi har fått reda på att praxis är att varje nämnd ska stå för kostnaderna för avgångsvederlag. Om man vill ändra på det är det bättre att lägga in ett ärende om att se över det framöver, säger Camilla Nordström (SD), vice ordförande i nämnden.

Hennes parti har inte diskuterat om frågan ska drivas vidare.

Men det tänker Joachim Fors göra. Han är besviken över det uteblivna stödet från SD.

– Det är en kostnad på tre miljoner kronor som vi måste försöka hitta i vår verksamhet istället. Det drabbar barnen i skolan. Det känns inte rätt att vi inte har varit delaktiga i beslutet överhuvudtaget. Det borde göras på ett annat sätt. Vi får tillsätta skolchefer, men inte avsätta, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-06-24 Ja till att be kommunstyrelsen betala skolchefens avgångsvederlag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se