Gruppen-3a-328x120

Extra pengar till bastu och bubbelpool beviljade

Extra pengar till bastu och bubbelpool beviljade

Ångbastun och bubbelpoolen i Qpoolens simhall kan nu renoveras. Kommunstyrelsen beslöt att tillskjuta pengar från renoveringsprojekt som inte hinns med i år. Foto: Berit Önell

1,19 miljoner kronor tillskjuts för att reparationerna av ångbastu och bubbelpool i Qpoolens simhall ska komma igång. Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen att det ska ske enligt förslaget från kommunalrådet Lena Wallentheim (S) om att flytta pengar från ett projekt som ändå inte hinns med i år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt senaste sammanträde att säga nej till tekniska nämndens vädjan om extra pengar till renoveringen av rekreationsavdelningen som varit stängd sedan i februari. Beskedet var att tekniska nämnden fick omprioritera inom sin budget för fastighetsrenovering. Lena Wallentheim föreslog då vid sittande möte att en omdisponering från renovering på Hässleholms tekniska skola skulle göras, men fick inte med sig övriga ledamöter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu hade alliansen tittat närmare på förslaget och ställde sig bakom det. Pengarna ska lånas upp.

– Det är viktigt att få det gjort och nu fanns det ju medel på andra investeringsprojekt, säger Lena Wallentheim.

Alla partier var överens om att renoveringen behövs, även Folkets väl som ändå yrkade avslag.

Björn Widmark förklarar i en protokollsanteckning att partiet anser att pengar ska avsättas i budget och inte “trollas fram” på detta sätt.

– Det har inte hänt något oväntat sedan budgeten fastställdes. Problemen var kända redan då. Trots detta var det bara Folkets väl som avsatte medel för renovering av Qpoolen, skriver han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se