Gruppen-3a-328x120

Nu får det vara nog

Nu får det vara nog

INSÄNDARE. Moderater, kristdemokrater och liberaler tillsammans med Sverigedemokraterna håller på att nedmontera stora delar av den kommunala verksamheten utan att bry sig om konsekvenserna. Just nu drivs en politik som bara handlar om siffran på bokslutets sista rad, inte om utvecklingen i Hässleholms kommun.

Många och tunga besparingar har de redan beslutat om, bland annat i kultur- och fritidsnämnden. Det drabbar inte bara våra barn och vuxna i föreningslivet, utan också samtliga studieförbund och vårt näringsliv. Kommunen och övriga näringsidkare tappar intäkter, till exempel hyresintäkter, när studieförbunden tillsammans med föreningarna inte längre kommer att lägga konferenser här i kommunen. Vidare drar man ner på pengarna till Hovdala. Vill man inte ha turister i kommunen heller? Om man drar ner på personal så blir det färre arrangemang och därmed minskar ju intäkterna också. Verksamheten på Hovdala kommer in i en ond spiral som vi inte gillar. När man tar bort till exempel bokbussen, servicekontoren och annan kommunal service i våra tätorter så rimmar det väldigt dåligt med att hela kommunen ska leva. Man minskar succesivt på servicen ute på landsbygden och till sist blir det mycket lite kvar av kommunal verksamhet där.

Kommunensmötesplatser för ungdomarna kommerdeockså attmissköta. Det gäller MötesplatsLjungdala,Markanoch troligen fritidsgårdarna i tätorterna. Det är inte rimligt att försämra dessa verksamheter,för var ska ungdomarna ta vägen istället?Samtidigt sitter vi och diskuterar ett ungdomens hus i centrala Hässleholm,det känns oerhört konstigt att manarbetar på detta sätt.Ett ungdomens hus i Hässleholm kommer aldrig att ersätta fritidsgårdarna i tätorterna eller MötesplatsLjungdala. Vi säger ett bestämt nej till att allt ska centraliseras till staden.

När man lyssnar på nyheterna och läser tidningarna så förutspår man att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Då är det oerhört viktigt att vi har en arbetsmarknadsenhet som hjälper människor att komma in på arbetsmarknaden. Troligen kommer moderater, kristdemokrater och liberaler att lägga stora besparingar på just denna enhet. Vi tycker det är märkligt att man gör detta med tanke på hög arbetslöshet och minskad närvaro av Arbetsförmedlingen i vår kommun.

Vi ställer inte upp på den nedskärning som kommer ske på den förebyggande verksamheten som socialen ansvarar för. Med alla nedskärningar i hela kommunen som pågår just nu så kommer det inte finns mycket till skyddsnät eller förebyggande verksamhet kvar inom socialnämndens ansvarsområde. De nedskärningar som de styrande genomför drabbar skyddsnätet som behövs för att förebygga utanförskap eller förenkla en återvändo. Därför måste den förebyggande verksamheten inom socialen fortlöpa.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det finns inte en enda vision, mål eller idé om hur kommunen ska skydda naturen eller säkerställa en hållbar utveckling för sina invånare. De styrande stoppade arbetet med en miljöplan i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I klimatförändringens tid är deras agerande oacceptabelt. 

Det går att gasa och bromsa samtidigt, med tanke på den senaste prognosen Hässleholms kommunen fått, där resultatet förstärks med 34 miljoner. Vi förutsätter att man genomför den aviserade skattehöjningen som finns med i budgeten. Då kan man stoppa stora delar av den nedmontering som påbörjats inom kommunen. För vem vill bo eller flytta till en kommun utan en vettig fritidssysselsättning? Vem vill bo eller flytta till en kommun som skär ner på det förebyggande arbetet och på alla andra mjuka värden som en bra kommun måste ha.

Lena Wallentheim (S)​
Magnus Åkeborn (V)
Dolores Öhman (MP)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se