Gruppen-3a-328x120

16-årig flicka häktad igen

16-årig flicka häktad igen

Hovrätten har beslutat att åter häkta den 16-åriga flicka som misstänks för grov mordbrand i godsmagasinet i Hässleholm den 14 augusti. Skälen för häktning uppväger enligt domstolen intrånget den innebär. Åklagaren hade överklagade Hässleholms tingsrätts beslut att släppa flickan.

Hovrätten beslöt att omhäkta den 16-åriga flickan för branden i godsmagasinet. Foto: Jonathan Önell

Totalt fem ungdomar misstänks för att ha anlagt storbranden som orsakade skador för många miljoner och ställde in all tågtrafik genom järnvägsknuten Hässleholm i en vecka.

I fredags beslöt kammaråklagare Marie-Louise Holmberg att släppa tre av de fyra unga som då suttit häktade i två veckor. Hon begärde samtidigt att den 16-åriga flickan skulle omhäktas, men tingsrätten bedömde att bevisningen inte räckte för att misstankegraden skulle nå sannolika skäl och beslöt därför att häva häktningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hovrätten har nu gjort en annan bedömning och håller med åklagaren om att flickan fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand, ett brott som vid fällande dom inte ger lindrigare straff än två års fängelse. Enligt hovrätten finns också risk för att flickan på fri fot skulle undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen.

– Det finns synnerliga skäl för häktning och det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Skälen för häktning uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär, skriver hovrätten.

Så snart polisen har hämtat flickan, det vill säga verkställt häktningsbeslutet, ska det anmälas till hovrätten som då bestämmer tid för ny häktningsförhandling. Åklagaren och tingsrätten ska också omedelbart underrättas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se