torsjö live vers2

Osäkerhet kring rekrytering av ny miljöchef

Osäkerhet kring rekrytering av ny miljöchef

Tre personer har intervjuats för tjänsten som miljöchef i Hässleholms kommun. En av dem är Rolf Englesson, tidigare kontroversiell miljö- och byggchef i Höör.

De övriga två är Carina Westerlund, idag tillsynschef på miljöavdelningen, samt Lis Ryberg, tidigare kvalitetsutvecklare och miljöinspektör som nu studerar ledarskap.

Men det är fortfarande osäkert om någon av dessa får jobbet.

– Det är inte helt givet efter de intervjuer vi haft, säger Kenny Hansson (M), ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Nuvarande miljöchefen Sven-Inge Svensson planerar att gå i pension senast i januari då han fyller 67 år.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Totalt åtta personer har sökt tjänsten. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott valde ut tre av dem för intervjuer utifrån den profil man enats om. Förutom formell kompetens handlar det bland annat om service till allmänheten.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

– För politiken är det viktigt med ett klanderfritt bemötande gentemot både kommuninvånare och företag samt att nämnden kan få guidning när vi fattar beslut, säger Kenny Hansson.

Två av kandidaterna har ett politiskt förflutet. Carina Westerlund har tills nyligen varit ledamot för S både i det kommunala bostadsbolaget Hässlehem och I barn- och utbildningsnämnden. Rolf Englesson var tidigare MP:s första kommunalråd i Lund.

Englesson tvingades förra året bort från sin tjänst i Höörs kommun och fick då hjälp att förhandla fram ett avgångsvederlag av vännen Margaretha Svenning, då miljöjurist på länsstyrelsen, vilket ledde till att hon fick sparken. De båda driver ett företag tillsammans där de föreläser och utbildar politiker och tjänstemän på miljöområdet. I februari i år medverkade de i en utbildningsdag för den nybildade miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm.

Intervjuerna av de sökande till miljöchefstjänsten gjordes i förra veckan av arbetsutskottet, som består av Kenny Hansson, Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C), tillsammans med förvaltningschef Jan Karlsson och administrativa avdelningschefen Susanne Rönnefeldt Berg. Även de fackliga företrädarna har fått träffa kandidaterna.

Nästa vecka skulle facklig förhandling hållas, men enligt Kenny Hansson är det inte säkert att urvalet är klart tills dess.

– Vi har diskuterat hur vi ska gå vidare, om vi eventuellt ska göra en andra intervju med de tre eller någon av dem, säger han.

Han förklarar att någon av de övriga sökande också kan bli aktuell. De är: Olov Ferm, Robin Mårtensson, Raouf Hassan, Mikael Nilsson och Jan Olof Persson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se