Gruppen-3a-328x120

Larm om klimathot står en upp i halsen

Larm om klimathot står en upp i halsen

INSÄNDARE. Samtidigt som klimathotslarmen ifrån statstelevision och statsradio står en upp i halsen, sprider alarmisterna samma propaganda i otaliga insändare. Det är dags att reagera!

När fraser som en ”rättvis klimatomställning” uttalas av en socialist ringer alla alarmklockorna. Just så skriver nämligen socialdemokraten Anna Wallentheim (AW) i en insändare i Norra Skåne 27 september. AW sprider mycken fake news, till exempel att den ”samlade forskarkåren är enig”. Motsatsen visas av ett upprop från över 500 professorer, forskare och klimatvetare som skickats till FN, EU och en mängd tidningar och redaktioner (har dock inte sett röken av någon kommentar i media) vari man bland annat visar att koldioxid är en för allt liv gynnsam gas, att uppvärmningen är mycket långsammare än vad modellerna förutsäger, och att klimatpolitiken måste respektera vetenskapen (se https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf ).

Vidare påstår AW att ”jordbruksmarker inte går att bruka”. Sanningen är att jorden blivit cirka 11 procent grönare de senaste decennierna, öknarna har minskat och skördarna ökat med 30 procent, mycket tack vare ökad koldioxidhalt. ”Vattennivån stiger”, larmar AW. Ja, havsnivåerna har de senaste 150 åren (alltsedan den lilla istiden tog slut) stigit i en jämn takt på 1 till 3 mm per år (NOAA), ingen ökning i takten kan observeras.

Eftersom alla datamodeller som klimathysterin utgår ifrån bygger på endast en faktor, koldioxid, har de inte bara misslyckats med att förutspå klimatet i det korta perspektivet (känsligheten har visat sig vara alldeles för hög); de har inte ens lyckats visa på klimatvariationerna bakåt i tid: varken Lilla istiden eller den medeltida värmeperioden (då det var minst lika varmt som nu) återspeglas i modellresultaten. På dessa falsifierade modeller bygger man en vansinnig politik som nu senast manifesteras genom att socialdemokraten Stefan Löven lovat att kasta ner över 8 miljarder skattekronor i det svarta hål som kallas FN:s gröna fond, samtidigt som här hemma kriminaliteten skenar och polisväsendet imploderar, sjukvården plågas av problem och kommunerna går på knäna med en skola på väg att kollapsa och en äldreomsorg i förfall. Till råga på detta elände vill klimatalarmisterna förvägra utvecklingsländerna billig och stabil energi i form av kol- och kärnkraft, något som är en förutsättning för en fortsatt kamp mot fattigdom. AW:s påpekande att ”ingen ska kunna segla under radarn” (i meningen att alla länder ska förhindras använda billiga och stabila energikällor) är ett direkt hot mot denna kamp för ett bättre liv för mänskligheten.

Lyssna på forskningen brukar vi få höra från alarmisterna. Jag instämmer! Men tyvärr är okunskapen monumental och föraktet för den vetenskapliga metoden bottenlöst bland politiker och i journalistkåren.

Jag uppmanar än en gång alla medborgare, väljare och skattebetalare: kräv av era politiker att de presenterar sina vetenskapliga bevekelsegrunder för beslut som innebär att miljarder skattepengar öses över mer eller mindre bisarra ”klimatåtgärder”, att bilskatterna chockhöjs (husbilsskatt på 28000 kr per år!) och att befängdheter som ”klimatnödläge” utlyses. När välfärdsstaten i rask takt raseras i ”klimatets” namn och resurserna förslösas på ett ickeproblem måste politikerna ställas till svars.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se