torsjö live

Inget nytt avtal om Finjasjöfisket Upphandlaren bortsparad

Inget nytt avtal om Finjasjöfisket Upphandlaren bortsparad

Avtalet för reduktionsfisket i Finjasjön löper ut den 31 december. Något nytt blir det inte på ett tag eftersom ny upphandling krävs. Den tar mellan tre och sex månader och är inte påbörjad ännu. Foto: Lotta Persson

Det blir inget nytt avtal om reduktionsfiske i Finjasjön när det nuvarande går ut den 31 december. Anledningen är att kommunen inte hunnit med upphandlingen. Tjänsten som upphandlare på tekniska förvaltningen upphör dessutom som en del i kommunens sparpaket. Flera andra avtal har redan avslutats utan ny upphandling eller kommer att ta slut inom kort.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) och förvaltningschef Mats Svensson räknar med att kommunens centrala upphandlingsenhet tar över.

– Jag har meddelat att vi inte har resurser till det, säger dock upphandlingschef Rikard Muth.

Reduktionsfisket är en del i arbetet med att restaurera Finjasjön och beskrivs som mycket framgångsrikt. En utökning har diskuterats, men nu finns risk att det inte blir något fiske av så kallad skräpfisk som mört och braxen under våren. De senaste åren har fisket genomförts under en period på våren och en på hösten. 2018 tog nuvarande fiskaren Mats Bengtsson upp 57 ton fisk.

Mats Bengtsson har haft fiskeuppdraget i Finjasjön i fyra år. Foto: Berit Önell

Avtalet med Mats Bengtsson, som haft uppdraget i fyra år, går alltså ut vid årsskiftet. Ett nytt avtal krävs därför om fisket ska fortsätta. Men med mindre än två månader kvar är upphandlingen inte ens påbörjad.

Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling måste göras om kostnaden för hela uppdraget överstiger 587 000 kronor. En upphandling tar normalt mellan tre och sex månader. Att förlänga avtalet utan upphandling är olagligt om det inte från början är inskrivet att det kan förlängas.

Tekniska förvaltningens upphandlare Magdalena Beck har sin sista arbetsdag den 10 januari.

– Jag kan inte gå in och göra någon ny upphandling nu för jag vet inte vem jag ska lämna över till, säger hon.

Borde inte upphandlingen gjorts långt tidigare?

– Jo, det håller jag med om. Där skulle varit minst en till av mig, säger Magdalena Beck.

Hon förklarar att hon redan i somras meddelade att hon inte kommer att hinna, men inte fick någon återkoppling.

– Jag kan inte göra mer än att säga till, säger hon.

Hon har inte fått besked om att just reduktionsfisket ska prioriteras ner och inte något annat heller. Flera avtal har gått ut nu i oktober utan att nya avtal tecknats. Det gäller vs-tjänster, besiktningar sporthall och service ammoniakanläggning medan ett uppdrag för miljö och geoteknik flyttats in i en större upphandling om tekniska konsulttjänster. Ett avtal för låssmedstjänster har dessutom hävts i förtid. I december löper även ett avtal för ventilationsinstallation ut, i januari ett avtal för kylservice, i mars måleriarbeten och i april golvarbeten.

Magdalena Beck har fått information om att tekniska förvaltningen hoppas att skjuta över ansvaret för upphandlingarna till den centrala upphandlingsenheten, men också att där varken finns tillräcklig kompetens eller resurser.

– Det är tråkigt för mig personligen att tjänsten försvinner, men jag förstår inte heller hur tekniska förvaltningen ska klara sig utan egen upphandlare, säger hon.

Kan tvingas ta in extern resurs

Rikard Muth förklarar att varje förvaltning i kommunen ska styra sin egen upphandlingsverksamhet.

– Nu lutar de sig på att det står i riktlinjerna att de kan anlita centrala upphandlingsenheten efter överenskommelse. Men vi har ingen överenskommelse, säger han.

Han är också bekymrad över den specialkompetens som han menar behövs vid en del av tekniska förvaltningens upphandlingar.

– Därför har de haft en egen upphandlare de senaste åren. Men nu är jag orolig för hur vi ska hantera det här. Hur det ska lösas vet jag inte, säger han.

Han utesluter inte att externa resurser måste tas in.

– Någonstans hamnar en kostnad. Vi har inte mer resurser bara för att de har dragit in. Vi är redan rätt hårt slimmade jämfört med andra kommuner, säger han.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Exakta Creative

Torsten Nilsson och Mats Svensson ser ingen annan möjlighet än att den centrala upphandlingsenheten hjälper dem.

– Det kommer att ta lite längre tid, men det får vi acceptera, säger Torsten Nilsson.

Beslutet om internbudgeten för 2020, där neddragningen av tjänsten som upphandlare ingår, fattades av tekniska nämnden i september. Förändringen framgår inte av varken protokollet eller handlingarna inför sammanträdet, men Torsten Nilsson säger att nämnden var fullt medveten om att det ingick. Totalt två miljoner kronor sparas genom personalreduceringar, men förutom upphandlaren blir det inga uppsägningar utan så kallad naturlig avgång genom pensioner och att vakanta tjänster inte tillsätts.

När Frilagt börjar fråga om konsekvensanalyser och risken för försenade och uteblivna avtal säger Torsten Nilsson att han vill ta reda på mer innan han uttalar sig. Han lovar att be både Mats Svensson och naturförvaltare Gunnar Swärdh, även ordförande i Finjasjöarbetsgruppen, att ringa Frilagt och att själv återkomma senare under tisdagen. Men den ende som hör av sig är Mats Svensson.

Mats Svensson, teknisk chef. Foto: Lotta Persson

Han beklagar att upphandlaren sparas bort.

– Det är ju trist. Men det är tuffa personalbesparingar överallt i kommunen nu och jämförelsevis har vi klarat oss ganska lindrigt, säger han.

Hur tekniska förvaltningen ska klara sig utan upphandlare har han svårt att svara på, men också han säger att konsekvensen kan bli att upphandlingarna tar längre tid och att det därför krävs bättre framförhållning.

Visste inte att fisket inte hinner få avtal

Han förklarar att han inte visste att fisket inte hinner få något avtal i tid.

– Exakt status på upphandlingarna vet jag inte. Fisket måste på något sätt fortsätta. Det borde ha prioriterats, säger han.

När det gäller specialkompetens säger han att entreprenadupphandlingarna som är annorlunda sköts av projektavdelningen.

Han berättar att upphandlarens tjänst flyttades från den centrala upphandlingsenheten för några år sedan.

– Men den finansierades inte. Istället anställdes nya personer på upphandlingsenheten för att hjälpa bolagen med upphandlingar, men nu sköter de sina upphandlingar själva, säger han.

Hans slutsats är att det borde finnas tillräcklig kapacitet på centrala upphandlingsenheten, men han har inte själv pratat med Rikard Muth.

Mats Svensson tycker att det bästa hade varit att fortsatt ha en egen upphandlare på tekniska förvaltningen.

– Många funktioner är bäst att ha egna. Men nu ska det sparas pengar och då centraliseras det, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se