Gruppen-3a-328x120

Vad som inte kan sägas

Vad som inte kan sägas

INSÄNDARE. Det torde nu sedan länge för många av oss gräsrötter stå klart att matriarkatet SVT och också andra medier har haft och i många stycken ännu har en alldeles egen ”politiskt korrekt agenda”.

Fakta och konsekvenser när det gäller exempelvis det stora inflödet av medborgare från främmande länder har inte belysts och i många fall inte kunnat framföras i matriarkatet SVT och andra medier.

Vi erinrar oss också SVT:s exempellösa ”avståndstagande” efter partiledardebatten inför valet 2018 med Eva Landahl, ansvarig utgivare för SVT:s valprogram, inblandad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När nu SD ånyo är på tapeten (mellan raderna) vill dock undertecknad med skärpa notera att till det ”politiska etablissemanget” måste numera också detta parti i hög grad räknas. Det tycks lika lite i detta parti eller något annat etablerat riksdagsparti finnas någon verklig ideologisk förankring som kan knytas till den grund på vilka våra västerländska demokratier vilar.

Partiets framgångar kan för övrigt inte knytas till den egna förmågan utan i hög grad till övriga partiers oförmåga. I denna krets av handlingsförlamade politiker tycks partiet nu vara på väg att ta sin efterlängtade plats.

Politiker från alla läger tycks trots vallöften som tomt prat om sänkta arvoden och ersättningar vara lika goda kålsupare när det fortsättningsvis gäller bevakningen av den egna plånboken.

De skribenter på exempelvis insändarsidor som tillsammans med ovan nämnda aktörer marscherar på under den politiska korrekthetens fana tycks dessbättre utgöra en krympande skara. Ignorerande fakta demonstrerar många av dessa sin okunskap. Detta med en föga imponerande retorik som tycks gå ut på att kalla sina meningsmotståndare främlingsfientliga och rasister eller anklaga dessa för att tillhöra ovan nämnda partis svans.

Via olika kanaler har vi vetgiriga kunnat ta del av ”det verklighetens nödläge” Sverige befinner sig när det gäller exempelvis skola, lag och ordning, sjukvård, åldringsvård, pensioner och en allt annat än en sund ekonomi. Till yttermera visso tycks våra grannar nu se vad politiker och andra härhemma inte kan eller vill se. Danmark har som vi nyligen erfarit skärpt kontrollen av inresande från Sverige med hänvisningen till oro för svensk kriminalitet!

Fantasin tycks sakna gränser när vi nu påstås befinna oss i ett ”klimatnödläge” om vilket oupphörligt rapporteras. För ”det verklighetens nödläge” vi nu ser har bland andra det politiska etablissemanget och tredje statsmakten matriarkatet SVT ett oeftergivlig ansvar.

Till sist tar vi del av Goethes ord:
– Det sanna är en fackla, men en väldig sådan; därför försöker vi alla att så gott sig göra låter blinkande smyga förbi den, ängsliga till och med, att den skulle kunna bränna oss.-

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se