torsjö live vers2

Stopp för fiske i Finjasjön höjer fosforhalter i Almaån

Stopp för fiske i Finjasjön höjer fosforhalter i Almaån

Minskat reduktionsfiske i Finjasjön kan snabbt försämra vattenkvaliteten i både sjön och Almaån. Foto: Lotta Persson

Både Finjasjön och Almaån kan påverkas negativt av den försenade upphandlingen av reduktionsfisket i Finjasjön. Utan fiske stiger fosforhalterna, framförallt i vattnet som går ut från sjön till Almaån. Fisket minskade fosforhalterna i vattnet från sjön till Almaån med hela 80 procent under åren 2012-2017 jämfört med 1998-2002.

– Det visar hur viktigt fisket är. Man kan inte göra uppehåll, säger Johan Forssblad på konsultföretaget Regito som sköter provtagningarna.

Från och med i år är ambitionen att ta upp 75 ton fisk istället för 50.

2018 var ett dåligt år för Finjasjön med mycket algblomningar och förhöjd fosforhalt, något som hålls nere med hjälp av reduktionsfisket.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Mats Bengtsson med företaget Viltgården har haft fiskeavtalet i fyra år, först två år och sedan förlängning i ytterligare två. 2018 var vattenkvaliteten i Finjasjön mycket dålig, efter flera års negativ utveckling. Totalfosforhalten var 2018 den högsta på 24 år, algerna frodades och siktdjupet var kraftigt försämrat. Inför 2019 gjordes därför en särskild överenskommelse om att höja ambitionsnivån i reduktionsfisket.

Hittills i år har Mats Bengtsson tagit upp drygt 50 ton mört och braxen. I våras hade han problem med kiselalger som satte igen näten, men resten av året har det gått bra.

– Det är en väldigt produktiv och fiskrik sjö. Jag kom upp i rätt nivå innan ringnotsfisket började, men nu har det minskat, berättar han.

Mats Bengtsson brukar i januari och februari fiska mört i diket som har förbindelse med Tormestorpsån. Men denna vinter lär det inte bli av eftersom upphandlingen är försenad. Foto: Berit Önell

Han kommer att hinna fiska en hel del till före nyår, men är inte säker på att nå 75 ton.

– Det är svårt att att säga exakt hur mycket som behövs. Jag har tänkt att det blir ett test i år, säger han.

Han hade önskat ett besked om framtiden nu, både för fiskets skull och för att kunna planera för egen del. Mörtfisket i Tormestorpsån brukar ge mycket i januari och februari.

Mats Bengtsson har idag en halvtidstjänst på Hushållningssällskapet och säger att han nog klarar ett litet glapp, men behöver veta hur det blir.

Johan Forssblad förstår inte varför de ansvariga väntar in i det sista, något som även hänt tidigare.

– Det är inte bra för någon. De visste ju när de förlängde för två år sedan att om två år måste de ha ett nytt avtal klart, säger han.

Han tycker inte heller att det är rätt mot småföretagare som på kort varsel måste stå klara med utrustning och manskap för att börja jobba. Fiskeutrustning behöver beställas i god tid och innebär rätt stora investeringar.

Diagrammet i Regitos limonologiska årsrapport för 2017 visar att fosforhalten i vattnet ut från Finjasjön till Almaån minskat med hela 80 procent sedan reduktionsfisket startade, fram till 2017.

Johan Forssblad har sett vad som hänt i sjön vid tidigare uppehåll i fisket.

– Då tar det fart till nästa år, säger han.

Johan Forssblad på Regito säger att det inte går att göra uppehåll i reduktionsfisket utan att det får stora konsekvenser. Foto: Berit Önell

Det var Regito som föreslog ökat fiske, men det finansieras nu genom neddragning på deras arbete med provtagningar i Finjasjön och åarna.

Johan Forssblad tycker att det är viktigt att fiska mer, särskilt eftersom provfisket de senaste åren visat att biomassan i sjön ökat.

– Det får man angripa med mer fiske, säger han.

Provtagningarna i åarna och sjön är har nu minskat vintertid, från var fjortonde dag till en gång i månaden. Sommartid provtas sjön varje vecka och åarna varannan.

– Färre provtillfällen innebär mindre chans att upptäcka saker som händer i åsystemet, som utsläpp och bräddningar. Men nu har vi rätt lång statistik så vi ser det inte som en enormt stor förlust, säger Johan Forssblad.

Kommunens naturförvaltare Gunnar Swärdh, ordförande i Finjasjöarbetsgruppen, är också bekymrad över att det inte blir något nytt avtal om fisket den 1 januari.

– Det är olyckligt att upphandlingen drar ut på tiden. Jag kan inte det här med upphandlingar. Men det ska väl inte behöva ta tre-sex månader när det är samma upphandling som innan, det är väl bara att justera i den, säger han.

– Det är olyckligt att upphandlingen drar ut på tiden, säger Gunnar Swärdh, ordförande i Finjagruppen. Foto: Urban Önell

Han säger att han har påmint sina chefer om upphandlingen. Den 9 oktober fick han besked av tekniska förvaltningens upphandlare Magdalena Beck att hon snart ska sluta och inte hinner med att upphandla reduktionsfisket. Han mejlade dagen därpå till administrativa chefen Camilla Johnsson.

– Kollar du med Rickard Muth så han tar över denna upphandling så vi har det klart till årsskiftet när nuvarande avtal går ut!!!

Camilla Johnsson svarade, men lovade inte uttryckligen att det skulle lösa sig i tid.

– Självklart kommer vi att ta kontakt med upphandlingsenheten hur vi hanterar pågående och kommande ärenden, skrev hon.

Hon kan inte ge mycket mer svar till Frilagt.

– Jag har inte riktigt koll på hur man tänker lösa detta, säger hon.

Hon berättar att hon pratade med Rikard Muth, chef för kommunens centrala upphandingsenhet, på onsdagen.

– Det är inte klart. Men vi får ställa frågan till den centrala upphandlingsenheten och om de inte lyckas får vi titta på om vi kan lösa det internt, alternativt köpa in tjänsten, säger hon.

Att köpa in en konsult för att göra upphandlingar kan bli dyrt. Men Camilla Johnsson konstaterar att kravet på att tekniska förvaltningen ska spara två miljoner kronor genom personalreduceringar ledde till beslutet att dra in upphandlarens tjänst.

– Budgeten är riktad och det ställer till det, säger hon.

Finns det risk att det inte blir en besparing om ni måste ta in extern upphandlare?

– Jag tänker ändå att det ska bli en besparing, säger Camilla Johnsson, men vet inte riktigt vad konsulttjänster skulle kosta.

Alternativet är en intern lösning.

– Jag förstår att Rikard Muth inte har så mycket resurser. Men jag hoppas ändå på att de centralt kan hjälpa till och att vi kan stötta med så mycket administration som möjligt, säger Camilla Johnsson.

Budgeten för strand- och vattenvård, där restaureringen av Finjasjön ingår, har legat på samma nivå, drygt tre miljoner kronor per år, sedan 2017. Några extra medel till utökat fiske gick inte att få, därför måste något annat dras ner.

– Vi bestämde att lägga pengarna på fisket eftersom det är det som gör mest nytta, säger Gunnar Swärdh.

2020 försvinner också de bidrag som delats ut till föreningar för projekt i andra sjöar, en post på 300 000 kronor.

– Det är lite synd. Föreningarna gör ett stort arbete med att förbättra vattenkvalitet och öka tillgängligheten och engagemanget för närmiljön hos allmänheten. Men kanske kan bidraget komma tillbaka när det blir bättre ekonomi, säger Gunnar Swärdh.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Inget nytt avtal om Finjasjöfisket Upphandlaren bortsparad

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se