logga-ligg-tjock

Föräldrarnas förslag kan rädda Ballingslövs skola

Föräldrarnas förslag kan rädda Ballingslövs skola

Många föräldrar och barn samlades på Ballingslövs skola på söndagen och skrev bland annat under namnlistor för skolans bevarande. Foto: Photo By Brenke

Sedan kommunens planer på nedläggning av mellanstadiet på Ballingslövs skola efter jul blev kända för ett par veckor sedan har föräldrar organiserat sig och tagit fram ett räddningsförslag. De vill ändra årskursindelningen så att årskurs 4-5, som idag bara har sju elever, läggs samman med årskurs 3 under vårterminen. Till hösten blir det fler barn igen.

– Det gäller bara att ha is i magen i lite mer än ett halvår, säger Kristoffer Manno i föräldragruppen som lämnar över sitt förslag till skolchef Rolf Bengtsson och skolpolitikerna imorgon kväll.

På söndagen träffades ett 100-tal föräldrar och barn på skolan och skrev på namnlistor. Några politiker kom också på besök.

Som Frilagt tidigare berättat presenterades nedläggningsförslaget vid ett möte den 24 oktober då enbart föräldrar med barn i årskurs 4-5 kallats. De fick inte i förväg veta vad mötet skulle handla om. Förslaget innebär att de sju eleverna på mellanstadiet i första hand ska flyttas till Farstorps skola där de får gå tillsammans med elever som de sedan fortsätter med till högstadiet i Hästveda. Föräldrarna fick tid på sig tills nästa möte imorgon måndag, den 11 november, att fundera på förslaget och vilken skola de vill flytta sina barn till.

Övriga föräldrar med barn på skolan var från början inte inbjudna till mötet imorgon heller. Men efter att föräldrarna protesterat och uppmanat alla att komma till mötet och även kontaktat politiker från alla partier gick en inbjudan ut. Klockan 18.30 och en timme framåt har avsatts för information och inhämtande av synpunkter från alla som önskar närvara. Efter klockan 19.30 är mötet enbart öppet för vårdnadshavare i årskurs 4-5.

Skolchef Rolf Bengtsson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) har sagt att de ville ha dialog med föräldrarna innan några beslut fattas. Men föräldrar som Frilagt talat med upplever det snarare som att de ställts inför fullbordat faktum.

– Jag känner mig överkörd och ledsen, säger Tina Bengtsson, mamma till en elev i årskurs fyra.

Hon berättar om ett sömnlöst och oroligt barn.

– Det är jättestressigt för barnen att få veta detta nu, kort tid före jul. Det går för snabbt, det hade varit bättre att genomföra ändringar läsårsvis så att alla hinner förbereda sig, säger hon.

En lärare redan flyttad

Oron ökade ytterligare när en av lärarna slutade i fredags för att flytta till Hästveda skola på grund av det minskade elevantalet I Ballingslöv.

– Det är väldigt ledsna barn här nu, säger Tina Bengtsson.

Kristoffer Mannos barn har än så länge inte ens börjat på förskolan, men liksom många andra föräldrar med yngre barn vill han gärna ha kvar skola upp till årskurs 6 i byn. Han har också nyligen engagerat sig politiskt, i Centerpartiet. Han har försökt ta reda på vad som ligger bakom förslaget, men det är fortfarande oklart.

– Det har varit mycket hysch-hysch kring detta, så ska det inte vara. Vi har många frågor som politikerna får svara på under mötet, säger han.

Han har fått besked om att representanter för alla partier ska närvara.

Ett förslag som inte kostar något extra

Vid söndagens samling på skolan kom oväntat kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) samt SD-politikerna Camilla Nordström och Ulf Berggren på besök.

– De sa inte så mycket, men vi framförde våra åsikter och berättade om vårt förslag, berättar Kristoffer Manno.

Förslaget innebär alltså att skolan under vårterminen 2020 får en klassindelning med en F-2-klass och en 3-5-klass. Det skulle då bli 12 elever i klass 3-5 och 15 i klass F-2. Redan till hösten fyller elevantalet på underifrån och indelningen kan återgå till en F-3 med hela 27 elever och en 4-6 med 12 elever.

Föräldrarna säger att deras förslag inte kostar något extra medan kommunens kräver skolskjutsar, både mellan Ballingslöv och Farstorp och mellan Farstorp och Hästveda där eleverna har lektioner i b-språk, musik och slöjd. Idag sker musikundervisningen i Ballingslöv och lektionerna i slöjd och b-språk samordnas så att eleverna bara behöver resa en dag i veckan. Enligt föräldrarna är beskedet nu att det kan bli transport till Hästveda tre dagar per vecka.

Fler barnfamiljer i Ballingslöv än någonsin

Föräldrarna konstaterar att många barn från Ballingslöv går i andra skolor, men tror att det kommer att förändras om skolan får vara kvar.

– Det har varit lite stökigt med mycket skiften i skolledningen, säger Tina Bengtsson som samtidigt betonar att hon är väldigt nöjd med skolan som är familjär och låter alla synas.

Kristoffer Manno säger att det har blivit ett “hack” i elevantalet.

– Men det har aldrig varit så här många barnfamiljer i Ballingslöv förut. Det är kö till förskolan, säger han.

Därför undrar han över brådskan.

– Om de väntar med att lägga ned kan de nog inte göra det. Kanske vill de komma åt skollokalerna för att använda dem till förskola och slippa bygga nytt.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt i oktober 2017 att utreda en ny kombinerad förskola och grundskola i centrala Ballingslöv. M och SD reserverade sig mot beslutet som inte verkar ha genomförts. Idag skulle M och SD ha majoritet i nämnden.

Ballingslövs skola ligger nu ett par kilometer utanför samhället och förskolans lokaler är både trånga och utdömda.

– Skolan ligger på fel sida om byn och det är en olägenhet för föräldrar som jobbar i Hässleholm, säger Kristoffer Manno.

Svårt att tro på nystart efter nedläggning

Han har svårt att tro på politikers tal om att mellanstadiet ska starta igen om det blir fler barn, något som bland andra kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) skrivit på partiets Facebooksida som svar på föräldrars frågor. Istället befarar han och andra föräldrar att skolan först omvandlas till en permanent F-3-skola och sedan läggs ned helt. I minnesanteckningarna från mötet med föräldrar den 24 oktober står också att F-3 “på kort sikt” ska vara kvar.

– Då är det är väldigt oärligt att kommunicera att det är en tilllfällig lösning till föräldrarna, säger Kristoffer Manno.

Ansvarigas ovilja och kanske rädsla för att öppet möta berörda medborgare visas också av Kristoffer Mannos berättelse om en politiker som ringde upp honom och var orolig för att det skulle kunna bli “lynchstämning” på mötet imorgon.

– Det blir det såklart inte, men föräldrar måste få ställa sina frågor till politikerna, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se