logga-ligg-tjock

När vardagen förändras

När vardagen förändras

INSÄNDARE. Biblioteket i vår stad hemsöks av gäng och individer som i olika grad besvärar besökare och beter sig illa. Tanken med bibliotek är just att det ska vara en lugn ”oas” där utrymme och miljö skall vara anpassad för studier och läsning. För de minsta finns en separat avdelning där utrymme finns för mer högljudd verksamhet. De som beter sig respektlöst på de andra delarna är dock av betydligt äldre årgång. Inte sällan i etniskt sammansatta grupper drar man runt och hotar och stör vanliga biblioteksbesökare. Den som säger ifrån får finna sig i att bli ytterst otrevligt bemött.

Detta är ett stort arbetsmiljöproblem för de anställda som saknar verktyg att hantera situationen med. De får leva med en spänd vardag fylld av hot och otrevligheter. Väktare patrullerar regelbundet och ibland tillkallas polis. Trots detta fortgår problemen och ingen grips eller lagförs. För att skona personalen har begränsningar i öppettiderna aviserats med sämre tillgänglighet som biverkning.

Sverigedemokraterna i Hässleholm kommer att undersöka vilka möjligheter det finns att förbättra situationen på biblioteket för både anställda och besökare.

Vi vill kunna göra det möjligt att portförbjuda störande individer, öka eller göra närvaron av väktare permanent, införa trygghetskameror för att underlätta identifiering av bråkmakare och så vidare. Vi vill också se över möjligheten att införa ett inloggningssystem där man loggar in med hjälp av sitt bibliotekskort.

Ett bibliotek är unikt i sin funktion som mötesplats och informationskälla. Det är viktigt att stå upp för de värden detta medför.

Sven Lundh (SD)         Johan Peltonen (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se