torsjö live vers2

Vittsjös fritidsgård utan lokal Sparbudget klubbad

Kultur- och fritidschef Anders Rosenbgren.

Vittsjös fritidsgård står utan lokal efter nyår. Kommunens förskola behöver utrymmena i Medborgarhuset. Det blir ingen fritidsgårdsverksamhet i de andra mindre orterna i kommunen heller i början på 2020 eftersom förberedelserna inte är klara. – Exakt när vi kan öppna är svårt att säga, men så fort som det går. Politikerna har gett väldigt tydliga […]

Sociala kostnader måste knytas närmare näringslivet

INSÄNDARE. Försörjningsstöd har fått ersätta då arbetsförmedling inte har kunnat ske i tillräcklig utsträckning. Detta äger rum i en situation där Sverige har hundratusentals icke-medborgare som på olika villkor lyckats förbli anonyma både på arbetsmarknad och som existerande hos myndigheterna. En studie i Hässleholm har ägnat uppmärksamhet åt hur tidigare köpingar, municipalsamhällen och övriga orter […]

Dåliga förlorare

INSÄNDARE. Sverigedemokraternas agerande i fullmäktige när skattesatsen skulle sättas har sannerligen engagerat de rödgröna partierna. I både ord och skrift har epiteten levererats och bitterheten lyser igenom. Helt klart hade man hoppats på att restalliansens förslag till skattehöjning skulle röstas ner så att ett limbo uppstått i kommunen med kaos i nämnderna som följd. Att […]