torsjö live

Vittsjös fritidsgård utan lokal Sparbudget klubbad

Vittsjös fritidsgård utan lokal Sparbudget klubbad

Vittsjös fritidsgård står utan lokal efter nyår. Kommunens förskola behöver utrymmena i Medborgarhuset. Det blir ingen fritidsgårdsverksamhet i de andra mindre orterna i kommunen heller i början på 2020 eftersom förberedelserna inte är klara.

– Exakt när vi kan öppna är svårt att säga, men så fort som det går. Politikerna har gett väldigt tydliga direktiv om att vi ska ha fritidsgårdarna igång under 2020, säger kultur- och fritidschef Anders Rosengren som nu söker med ljus och lykta efter nya lokaler i Vittsjö.

Fritidsgårdarna får mindre resurser i kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2020 som med knapp nöd klubbades i förra veckan. Däremot kan SM i tornerspel på Hovdala räddas.

Debatten om sparkraven har pågått sedan kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 i juni. I slutet på september stod det bland annat klart att Mötesplats Ljungdala halveras, bokbussen läggs ner och studieförbunden blir utan bidrag.

Budgeten är tuff för den lilla kultur- och fritidsnämnden med en total nettobudget på 112 miljoner kronor. Internbudgetens neddragningar ligger på netto 10,7 miljoner kronor.

Kulturchef Anders Rosengren söker ny lokal till fritidsgården i Vittsjö. Foto: Lotta Persson

Anders Rosengren fick i slutet på september ett ospecificerat sparuppdrag på nära en miljon kronor utöver de 1,36 miljoner han redan hade. Det har politikerna inte tagit ställning till i detalj, men det innebär bland annat att 0,25 tjänst som lokalvårdare på Österås och Qpoolen försvinner. Markan får spara på ledningsreurser och inköp av material och tjänster begränsas. Förseningen av fritidsgårdarnas öppning i kommunal regi sparar också en del pengar, närmare 400 000 kronor enligt Rosengrens beräkningar.

Hovdala blir av med minst fem anställda, men arbetar för att lösa en del av finansieringen genom externt stöd. Slottschef Jens Olsson har nu gett besked till Svenska riddarsällskapet om att SM i tornerspel kan hållas på Hovdala även 2020. Föreningen fattar beslut kommande helg.

Tornerspelen på Hovdala kan räddas, trots sparkraven. Här ses riddare Avalon från Glimmingehus i SM i tornerspel. Foto: Urban Önell

Förslaget till internbudget antogs nu i sin helhet med stöd enbart av en L-röst och M-röster. Röstetalen i voteringen blev 3-3 eftersom tre ledamöter, två S och en MP, röstade nej. Övriga partier, C, SD och FV, lade ner sina röster. Utslagsrösten från ordförande Winnie Aronsson (L) avgjorde därför.

– Det blir kännbart för oss alla, men vi får anpassa oss efter den budget vi tilldelats, säger hon.

– Det blir kännbart, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L), i mitten, om internbudgeten som kunde klubbas genom hennes utslagsröst. Connie Asterman (S) röstade nej och Johan Peltonen (SD) lade ner sin röst. Foto: Berit Önell

Hon tycker att det är bättre att Mötesplats Ljungdala finns kvar i bantad form än försvinner helt. Bokbussen anser hon hade behövt bytas ut om verksamheten skulle fortsätta.

– Den är gammal, från 2003, och utan partikelfilter. Men kanske får vi möjlighet att köpa en ny buss i framtiden, säger hon.

När det gäller studieförbunden ser Winnie Aronsson bidragsstoppet som det enda valet om inte fritidsgårdarna skulle lagts ner. Hon är medveten om att beslutet innebär att studieförbunden ställer in verksamheter i Hässleholm och att förvaltningen därmed blir utan intäkter från lokalhyror med mera.

– Jag kan inte säga hur mycket det blir. Det är något vi tittar på framöver, säger hon.

Connie Asterman (S) yrkade avslag på internbudgeten. Hennes parti hade ett annat budgetförslag som inte hade lett till så stora sparkrav.

– Det här är väldigt olyckligt, budgeten innebär en nedmontering av kultur och fritid i kommunen. Många förebyggande verksamheter drabbas, hur slår det mot socialtjänst och skola? Det kan få enorma följder, säger hon.

Hon undrar hur många månader fritidsgårdarna ska ha stängt.

– Vi gick med på att säga upp avtalen med föreningarna och låta kommunen driva fritidsgårdarna, men vi var inte med på att hålla stängt. Som det är beräknat ser det ut som att alla ska hålla stängt i fyra månader, men det beror väl på hur det går med Vittsjö, säger hon.

Hon är orolig för hur de indragna bidragen till studieförbunden kommer att slå.

– Det ser inte ut som att man tagit höjd för minskade intäkter för att flera bokade arrangemang inte kommer att äga rum och att nya inte bokas. Det kan mycket väl leda till att vi tvingas till nya besparingar, säger hon.

S och MP reserverade sig mot beslutet. C lämnade en protokollsanteckning.

Ann-Kristine Johnsson (C ) förklarar varför hon inte röstade nej, vilket hade lett till att internbudgeten stoppats. Det var helt enkelt för lite pengar i vilket fall.

– Jag tycker att det är förfärligt och vi hade en egen budget med neddragningar på bara 1,6 miljoner kronor. Men jag har grubblat på vad som hade hänt om vi sagt nej nu. Vad skulle tjänstemännen göra? Skulle vi fått mer pengar? Nej. Vi har ingen aning om var vi skulle hamna om vi skulle börja om på nytt. Vi hade bara fått försöka fördela om inom budgetramen. Vi var överens inom C om att det inte skulle förbättra något om vi röstade nej. Men det blir konsekvenser av den här budgeten. Det hade blivit katastrof var vi än tar pengarna, säger hon.

Hennes familj har bilverkstad och hon ger inte mycket för Winnie Aronssons resonemang om att bokbussen skulle behöva bytas ut.

– Det är bara som man svänger sig. Bussen är i bra skick och kan gå länge än. Partikelfilter är inget krav idag. Gamla bilar får fortsätta att köra, men visst kan man ha andra regler i en kommun., säger hon.

Bokbussen försvinner. Politikerna är oense om dess skick. Foto: Berit Önell

Hon har suttit många år i kulturnämnden och ser med sorg på utvecklingen. I sin protokollsanteckning uttrycker hon det som att en förtäckt nedmontering av kultur- och fritidsverksamheter i kommunen pågår.

– De helt indragna bidragen till studieförbunden kommer att med omedelbar verkan negativt påverka kommunens, och kultur- och fritidsförvaltningens intäkter, skriver hon.

Hon förklarar där också att hon finner besparingsuppdraget omöjligt att genomföra utan att det drabbar de svagaste kommuninvånarna, det vill säga barn, unga och äldre.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se