torsjö live vers2

Sociala kostnader måste knytas närmare näringslivet

Sociala kostnader måste knytas närmare näringslivet

INSÄNDARE. Försörjningsstöd har fått ersätta då arbetsförmedling inte har kunnat ske i tillräcklig utsträckning. Detta äger rum i en situation där Sverige har hundratusentals icke-medborgare som på olika villkor lyckats förbli anonyma både på arbetsmarknad och som existerande hos myndigheterna.

En studie i Hässleholm har ägnat uppmärksamhet åt hur tidigare köpingar, municipalsamhällen och övriga orter ingående i Hässleholms kommun, kunnat bygga sin moderna välfärd, inklusive badhus med mera före inträdet i Storkommunen Hässleholm. Det har iakttagits att detta välfärdsbygge skett i nära samband med näringslivets utbyggnad. Saken har uppmärksammats i en tidigare insändare av mig, där jag påvisar hur Finja Betong respektive Kärråkra depå utvecklats.

Ovanstående iakttagelser bekräftar att näringslivet alla kategorier måste knytas mera omedelbart till den sociala välfärden. Skola, vård och omsorg nytecknas inte längre som en följd av näringslivets utveckling, vilket däremot kunde ske då hela grundskolan byggdes ut inom storkommunen Hässleholm.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Tore Almer

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se