Gruppen-3a-328x120

SD vill erbjuda skolskjuts till byskolorna

SD vill erbjuda skolskjuts till byskolorna

Sverigedemokraterna i Hässleholm vill att elever som väljer byskolor ska få skolskjuts även om de bor utanför upptagningsområdet. Det föreslår partiet i en motion.

– För att hålla våra byskolor vid liv måste elevantalet öka, skriver SD genom Camilla Nordström och Ulf Berggren.

Idag får elever normalt bara skolskjuts till närmaste skola. Annars får föräldrarna själva ordna och bekosta resorna. SD vill nu att kommunen ska utreda möjligheten att erbjuda skolskjuts även till elever utanför upptagningsområdet och att detta sedan ska införas i de kommunala föreskrifterna för skolskjuts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD konstaterar att antalet elever på kommunens byskolor har minskat.

– En av anledningarna kan vara att elever som bor utanför upptagningsområdet inte väljer byskolor av del anledningen att skolskjuts inte erbjuds, skriver Camilla Nordström och Ulf Berggren som därför vill öppna möjligheten för dessa elever att få skolskjuts om de väljer en byskola.

SD redogör i motionen för byskolornas fördelar, med bland annat mindre elevgrupper, lugn, god sammanhållning och mindre problem med mobbning och förstörelse.

– Byskolorna är överlägsna som skolform framför stora skolor.

Skolresultaten påverkas också positivt.

– Resultaten blir bättre eftersom läraren ser och lär känna alla elever. Detta skapar trygghet, står det i motionen.

Sverigedemokraterna vill värna om byskolorna även för landsbygdens skull.

– Skolorna på landsbygden är en förutsättning för att den ska fortsätta leva och utvecklas, skriver de.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se