Gruppen-3a-328x120

I huvudet på en Kulturskolelärare

I huvudet på en Kulturskolelärare

INSÄNDARE. En allmän nedmontering av kulturen verkar vara på gång.

Vart man ser i vårt land, minskar budgeten till kultur i allmänhet och Kulturskolor i synnerhet.

Icke lagstadgade verksamheter är de som först får stryka på foten i bistra ekonomiska tider.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kulturskolan jämställs ofta med en fritidssyssla vilken som helst. Vill du simma, gå på fotboll eller vill du helst lära dej att sjunga eller spela instrument?

Vi på Kulturskolan skulle vilja klarlägga några saker.

På Kulturskolan jobbar pedagoger som ofta har lika lång utbildning som en läkare.

Inom idrotten är det ofta föräldrar eller äldre ungdomar som leder grupperna och de har inte så mycket utbildning, alla gånger. Inget fel i det. Vi behöver alla goda krafter som finns för att hjälpa barn att få en bra uppväxt. Dessutom är det helt väsentligt att barn rör på sig. Mycket mer än vad som görs.

Redan för 30 år sedan fanns det undersökningar gjorda på barns lärande-mekanismer. En stor studie i USA ville visa att datorn var saliggörande för matteinlärning. Man delade in barn i tre grupper. En grupp fick extra undervisning i matte, en grupp fick extra datorundervisning med fokus på matte och en grupp fick extra musikundervisning med bl.a. instrumentspel. Efter en tid mättes förbättringarna i matte. Grupperna som fått mer matte och extra dator var rätt jämspelta. Musikgruppen utmärkte sig markant. Den gruppen hade den i särklass största förbättringen vad gällde matte!

Senare tids studier har visat på samma resultat. Titta gärna på följande forsknings rapporter.

https://www.svt.se/kultur/musikstudenter-battre-pa-matte-och-naturvetenskap

https://www.svd.se/musik-forbattrar-hjarnans-kapacite

Det hela beror på att man utvecklar fler kopplingar mellan hjärnhalvorna då man spelar instrument och håller på med kreativa saker. Allt som vi gör på Kulturskolan som dans, drama, konst och musik bidrar till barnens hjärnutveckling!

Nu tycker inte vi att vi ska behöva rättfärdiga kulturutövande med mattekunskaper. Musik och kultur har ett egenvärde, genom att ge barn och senare i livet vuxna en meningsfull sysselsättning och tillfredsställelse!

Vi lärare brinner för att dela med oss av vad vi själva har upplevt.

Barn som har något vettigt att göra på sin fritid, något som utvecklar dem till kreativa tänkare och utförare och som ger stora möjligheter till sociala nätverk.

Detta är något som man vill unna alla barn och ungdomar i kommunen, eller hur?

I barnkonventionen paragraf 31, som vid årsskiftet blir svensk lag, står följande:

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

I Skolverkets regler har det olyckligt kommit med en formulering om att Kulturskolorna inte får ge lektioner på skoltid.

Tyvärr är detta inte genomtänkt utifrån en landsortskommun som vår. Vårt hopp står till att skolverket och regeringen tänker om och gör rätt!

Kulturskolan har många elever som åker skolskjuts och vår kommun är stor till ytan. Det kommer att bli svårt för många elever att komma på kvällstid för en 20 minuter lång lektion på ett instrument, ofta förlagd till centralorten Hässleholm.

Rektorerna har hittills haft ansvaret på sina skolor och detta har varit Kulturskolans lärares och våra elevers räddning. Det finns schematekniska vägar att gå för att lösa de ev problem som uppstår. Nu börjar det dock skramlas med paragrafer och hotas om vite från Skolinspektionen. (Se Gislaved.)

Med Barnkonventionen i ryggen kan våra kommunledare, tjänstemän såväl som politiker, visa civilkurage och stötta oss i vårt viktiga uppdrag.

Alla barn och ungdomar i Hässleholms kommun måste ges möjlighet att få bli sitt bästa!

Kulturskolan i Hässleholms personal
genom
Anna Maria Hedström, Musikdirektör

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se