torsjö live

Rödgröna säger nej till Ungdomens hus

Rödgröna säger nej till Ungdomens hus

Neddragningarna på Mötesplats Ljungdala och Markan gör att de rödgröna partierna inte längre ställer upp på att bygga ett Ungdomens hus i centrala Hässleholm. Därför gjorde S och C i kommunstyrelsen igår gemensam sak med Folkets väl och röstade nej till fortsatt utredning. Beslutet gick dock igenom med röstsiffrorna 7-6.

– Vi är inte emot ett Ungdomens hus, men det får inte ske på bekostnad av befintlig verksamhet, skriver S och C i sin gemensamma reservation.

I tjänsteskrivelsen bedömer kommundirektör Bengt-Arne Persson och kanslichef Elisabeth Aidemark på grund av kommunens ekonomiska läge att befintliga, kommunägda lokaler bör utredas närmare även om det innebär att verksamheten får anpassas. Men styrgruppen för Ungdomens hus har redan beslutat att arbeta vidare med förslaget på en om- och tillbyggnad i Stadsparken som första prioritet och en nybyggnation på grönytan bakom Hässleholms tekniska skola som andrahandsalternativ.

Förslaget att bygga om och bygga ut befintliga hus till ett Ungdomens hus i Stadsparken är fortfarande prioriterat, men även ett alternativ med nybyggnation vid Hässleholms tekniska skola ska utredas närmare. Skiss av Arkitektgården i Kristianstad

Nu beslöts att ge kultur- och fritidsnämnden fortsatt utredningsuppdrag angående de båda alternativen. Alternativ två var inte tillräckligt utrett för att ha som jämförelseobjekt. Alternativ ett beräknas kosta 27,6 miljoner kronor och få en driftskostnad på 6,5 miljoner kronor per år. Redovisningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 30 april 2020.

De rödgröna accepterar inte en investering på Ungdomens hus när det inte finns pengar till den fungerande verksamheten på Mötesplats Ljungdala, som efter nyår får halverat anslag, och Markan, där neddragningar gör att personal inte kan ersättas vid sjukdom och ledigheter.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) och övriga rödgröna ställer inte upp på att bygga ett nytt Ungdomens hus när det sker på bekostnad av befintlig verksamhet. Foto: Urban Önell

– Vi ställer inte upp på att bygga nytt i dagsläget, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Dessutom anser hon att de pengar som finns bör användas till fritidsgårdarna i kransorterna som stänger vid nyår för att starta om i kommunal regi, oklart när.

Den styrande borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna håller fast vid förslaget från den politiska styrgruppen för Ungdomens hus. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) såg ingen anledning att ta upp tjänstemännens förslag om att på nytt se över befintliga lokalalternativ.

– Vi hade en bred politisk enighet tills igår, men det är väl möjligt att titta på fler alternativ, säger han.

I detta beslut finns dock inget utrymme för det.

– Det fanns en bred politisk enighet tills igår, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

– Om det ska vara centralt finns det i princip inget annat. Det här är typiskt Hässleholm. Man utreder och är eniga och när det sedan är dags för beslut backar man. Det är jättetråkigt om vi ska mista Ungdomens hus när vi är så nära beslut, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

Lena Wallentheim påpekar att de rödgrönas omsvängning inte kommit helt plötsligt.

– Vi sa tidigare också att vi var mycket tveksamma till Ungdomens hus som ersättning för Mötesplats Ljungdala, säger hon.

Hon påminner om att det inte heller står i styrgruppens förslag att Mötesplats Ljungdala ska stängas för att flytta in i Ungdomens hus. Det är ett förslag som SD driver.

FV står fast vid sitt förslag om ett Ungdomens hus i kulturhusets nuvarande utställningshall och tidigare turistbyrån.

Björn Widmark (FV) tog fram sitt tidigare förslag om ett Ungdomens hus i en del av kulturhusets lokaler. Foto: Urban Önell

– Folkets väl stöder tjänstemännens beskrivning och slutsats, nämligen att utnyttja befintliga lokaler och anpassa verksamheten till detta, skriver Björn Widmark i sin reservation.

Han tillägger att ärendet handlagts i mer än tio år och att utredningskostnaderna bara under 2018-2019 uppgår till 1,3 miljoner kronor.

– Det skulle bara bli ett par hundra tusen för investering i kulturhuset. Lokalhyran har vi redan och driftskostnaden skulle bli cirka 3,5 miljoner kronor, säger han.

Han konstaterar också att kommunen har ett stort överskott på lokaler.

V och MP, som enbart har ersättarplatser, lämnade en protokollsanteckning med samma lydelse som reservationen från S och C.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se