Framtidens fritidsgårdar blir mobila

Nu har fritidsgårdarna i Hästveda, Vittsjö, Sösdala och Tyringe stängt på obestämd tid. Men något nytt är på gång. Ett intensivt arbete pågår sedan en tid för att utveckla framtidens ungdomsgårdar. En mobil fritidsgård, kanske i den före detta bokbussen, ska kombineras med några fasta lokaler och ungdomarna ska bli mer delaktiga genom en app […]

Skolpersonal ska få köpa matlåda

Hässleholms kommuns skolpersonal ska få möjlighet att köpa matlådor med överbliven mat från skolbespisningen för att minska matsvinnet. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter var på torsdagen eniga om att det är en bra idé, men det blir kommunfullmäktige som slutligt beslutar om motionen i frågan. Personalen får ta med sig egen matlåda och betala ett självkostnadspris […]

Beslut om ny miljöchef – mot personalens vilja

Arbetsgivare och fack är oense om vem som ska bli ny miljöchef i Hässleholm. Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att erbjuda tjänsten till Torbjörn Håkansson från Flyinge. Men personalen är i uppror och det pratas om att motkandidaten Carina Westerlund, som arbetat i chefsfunktioner på miljöavdelningen i tio år, valdes bort på […]