torsjö live vers2

Framtidens fritidsgårdar blir mobila

Framtidens fritidsgårdar blir mobila

Bokbussen kanske kan få nytt liv som fritidsgårdsbuss. Foto: Berit Önell

Nu har fritidsgårdarna i Hästveda, Vittsjö, Sösdala och Tyringe stängt på obestämd tid. Men något nytt är på gång. Ett intensivt arbete pågår sedan en tid för att utveckla framtidens ungdomsgårdar. En mobil fritidsgård, kanske i den före detta bokbussen, ska kombineras med några fasta lokaler och ungdomarna ska bli mer delaktiga genom en app där de kan hitta aktiviteter och själva komma med förslag. Markus Jensen, idag platschef på Mötesplats Ljungdala, presenterade på torsdagen idéerna för politikerna i kultur- och fritidsnämnden som alla var positiva.

Markus Jensen kommer från årsskiftet att leda verksamheten på både Mötesplats Ljungdala, Markan och fritidsgårdarna. Han förklarar att målsättningen är att komma igång med en ny fritidsgårdsverksamhet så snart som möjligt och få så mycket verksamhet som möjligt, men inte på samma sätt som tidigare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det kan bli två-tre istället för fyra fasta platser. Om det är ett väldigt stort behov på en plats kan man vara mer där, säger Markus Jensen.

Markus Jensen presenterade förslaget om framtidens fritidsgårdar för politikerna. Foto: Urban Önell

Tanken är att en fritidsgårdsbuss ska utgå från kulturhuset och parkera på strategiska platser där barn och unga möts, exempelvis utanför idrottsanläggningar och skolor och vid olika evenemang. Det ska vara öppet två-tre dagar istället för fyra per vecka.

Ungdomarna ska inte åka runt i bussen utan personalen ska flytta sig. Viss verksamhet kan också inrymmas i bussen.

– Fritidsledarna ska vara mer där de unga är, även på nätet.

Fritidsgårdsbussen kan också stötta upp Mötesplats Ljungdala, som halveras vid årsskiftet och Markan som också får en minskad bemanning plus att Studiefrämjandet försvinner därifrån.

Markus Jensen är dock lite försiktig när han talar om bussen. Möjligheterna att använda den måste först utredas.

– Förstahandsalternativet är bokbussen. Men vi måste titta på det, säger kultur- och fritidschefen Anders Rosengren.

Osäkerheten handlar bland annat om miljökraven på kommunens fordon och även i kommande EU-regler.

Verksamheter kommer att starta i etapper under 2020, men det blir ofrånkomligen ett glapp under en tid. Hoppet är att komma igång under april månad, men någon egentlig tidsplan finns ännu inte.

Fritidsgården i Hästveda, där ungdomar protesterade mot stängningen genom att vägra lämna lokalerna, kan bli den första som öppnar.

– Det är prioriterat att få igång någon form av verksamhet i Hästveda. Jag tycker att det är fantastiskt att ungdomar engagerar sig, men det är inte därför utan för att vi fått signaler bland annat från skolan om att det finns ett stort behov i Hästveda, säger Anders Rosengren.

Fritidsgården Gården i Hästveda var populär bland ungdomarna som manifesterade för att få ha den kvar. Förra året noterades 5 000 besök. Kanske blir Hästveda nu först med att få igång den nya verksamheten.

Det första som ska hända är att appen ska utvecklas. Markus Jensen efterlyser unga som vill vara med i en referensgrupp. Arbetet börjar nu, direkt.

– Om det blir en buss ska unga vara med och utforma den också, säger Markus Jensen.

De kan även få vara med i anställningsintervjuerna med ny personal.

– Det är kommunen som anställer, men det är bra att redan från början få en känsla för hur personen interagerar med de unga, säger Anders Rosengren.

Markus Jensen hoppas också att föreningar ska engagera sig i samverkan med kommunens fritidsverksamhet.

– Det är inget vi kan vila på, men ett tillskott, säger han.

Politikerna var positiva.

– Vi är överens om att jobba vidare med detta, sa Connie Asterman (S), andre vice ordförande i nämnden.

Något beslut behövdes inte nu eftersom utvecklingen av firitdsgårdarna ingår i ett uppdrag som tjänstemännen fick redan i september när det stod klart att kommunen skulle ta över fritidsgårdarna från den tidigare fritidsgårdsföreningen.

Markus Jensen kommer att vara ledig till den 1 januari, men kan sedan kontaktas via mejl på markus.jensen@hassleholm.se

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se