torsjö live vers2

Beslut om ny miljöchef – mot personalens vilja

Beslut om ny miljöchef – mot personalens vilja

Arbetsgivare och fack är oense om vem som ska bli ny miljöchef i Hässleholm. Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att erbjuda tjänsten till Torbjörn Håkansson från Flyinge. Men personalen är i uppror och det pratas om att motkandidaten Carina Westerlund, som arbetat i chefsfunktioner på miljöavdelningen i tio år, valdes bort på grund av sitt tidigare politiska engagemang i Socialdemokraterna. Enligt fackförbunden Vision och Naturvetarna är samtliga medlemmar på miljöavdelningen eniga om att Carina Westerlund är den mest lämpliga kandidaten för tjänsten.

Tillsättningen har dragit ut på tiden. Tre av de åtta som sökte i den första ansökningsomgången kallades till intervju, bland dem Carina Westerlund. Torbjörn Håkansson lämnade in sin ansökan tre veckor efter att ansökningstiden gått ut. Därefter annonserades tjänsten ut på nytt och ytterligare tio kandidater tillkom. En av dem plus Torbjörn Håkansson intervjuades. I slutänden stod det mellan honom och Carina Westerlund.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Förvaltningschef Jan Karlsson.

– Det är politikerna som tillsätter avdelningschefer. De har ansett Torbjörn Håkansson som mest lämplig, säger förvaltningschef Jan Karlsson som på torsdagsmorgonen informerade personalen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) kallades också in för att förklara beslutet inför personalen.

Det var han och vice ordförande Paul Thurn (SD) som röstade för att anställa Torbjörn Håkansson. Camilla Lindoff (S), som vid sammanträdet den 10 december ersatte andre vice ordförande Lars Olsson (C ), reserverade sig mot beslutet.

– Jag förordar Carina Westerlund då jag anser henne mest kvalificerad mot bakgrund av hennes långa erfarenhet av arbetet på miljöavdelningen, uppföljning av detsamma samt personalens stora förtroende för henne som chef, skriver hon i sin reservation.

Camilla Lindoff (S). Foto: Exakta Creative

Facklig samverkan hölls på onsdagen. Enligt de fackliga företrädarnas synpunkter i protokollet menade arbetsgivaren att valet stod mellan två jämna kandidater.

– Därmed borde det faktum att Carina har hela avdelningens stöd och förtroende väga tungt. Arbetsgivaren framhåller att bemötandet är en viktig faktor och facken menar att Carinas bemötande av både anställda och utomstående är utmärkt, står det därefter.

I en protokollsanteckning påpekar facken att Carina Westerlund med undantag av personalansvaret redan under en längre tid verkat som avdelningens chef.

Även nuvarande miljöchefen Sven-Inge Svensson berömmer Carina Westerlund och betonar att hon i sin tjänst som tillsynschef haft samma befogenheter som han själv.

– Jag tycker att hon är enormt duktig och hon kan både verksamheten och kommunen, säger han.

Avgående miljöchefen Sven-Inge Svensson.

Personalen fick på torsdagen också skriftlig information där Jan Karlsson berättade att Torbjörn Håkansson erbjudits tjänsten och även att de fackliga företrädarna förordade Carina Westerlund.

– Det är bättre att vara transparent så att det inte blir för mycket spekulationer, säger Jan Karlsson.

Han förklarar att det i dagsläget är svårt att rekrytera.

– Det behövdes ett bredare urval, förklarar han den utdragna processen.

Torbjörn Håkansson är 45 år gammal och doktor i bioteknik. Han arbetar sedan i augusti i år som miljökonsult på Sweco. Dessförinnan arbetade som miljöinspektör och markmiljöspecialist i Malmö i nära tio år och innan dess ägnade han sig åt forskning inom förorenade områden och vattenrening. Han har inte erfarenhet av direkt chefstjänst, däremot bland annat som projektledare och teamledare.

Han har muntligen tackat ja till tjänsten. Jan Karlsson säger dock att anställningskontrakt inte kommer att skrivas förrän tiden gått ut för fackförbunden att begära central förhandling. Det är inte heller sagt när tjänsten ska tillträdas.

– Det bör bli under första kvartalet 2020, säger Jan Karlsson.

Sven-Inge Svensson har ännu inte lämnat besked om när han planerar att gå i pension.

Frilagt har sökt Kenny Hansson och Camilla Lindoff.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se