Gruppen-3a-328x120

Samma fel igen vid Hammarmölla vattenkraftverk

Samma fel igen vid Hammarmölla vattenkraftverk

Samma fel uppstod i vattenkraftverket vid Hammarmölledamm natten efter att kraftföretaget Aqua-Kraft svarat på länsstyrelsens föreläggande om haveriet i början på november. Det var ett trasigt kretskort som gjorde att vattennivån i dammen inte kunde kännas av. Därmed kunde vattennivån sänkas till 1,25 meter under dammkrönet istället för normala 30 cm utan att det upptäcktes. Det framgår av Aqua-Krafts uppgifter till länsstyrelsen.

Så här såg det ut i Hammarmölledamm vid lunchtid på lördagen den 9 november då den låga vattennivån fick allmänheten att reagera. Vattnet lär ha hunnit sjunka mycket till innan felet lagades på tisdagen.

Det andra haveriet i Hammarmölla vattenkraftverk vid Hovdalaån inträffade natten mellan den 2 och 3 december. Vattennivån stannade då på 70 cm under dammkrönet. Aqua-Kraft rapporterade den 3 december att detta hänt och att servicetekniker bytt ut utrustningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det större haveriet som upptäcktes av allmänheten den 9 november rapporterades inte av företaget förrän länsstyrelsen skickat föreläggande och då på telefon.

– Felet är åtgärdat, men verksamheten har överlag mycket svaga ekonomiska resurser att rusta upp och förbättra anläggningen för att motverka den här typen av händelser, sa Aqua-Krafts företerädare då enligt länsstyrelsens tjänsteanteckning.

Den 2 december svarade företaget skriftligt, men kortfattat på de sju första av föreläggandets 15 frågor. Förklaringen till att tillsynsmyndigheten inte omedelbart kontaktades när dammhaveriet uppmärksammades är att två namngivna tjänstemän på länsstyrelsen inte gick att nå på telefon.

Företaget påstår att dammhaveriet påbörjades söndagen den 10 november. Detta stämmer inte eftersom en person som upptäckte den onormalt låga vattennivån i dammen redan på lördagen skickade bilder till Frilagt. Enligt företaget upptäckte förbipasserande detta först på måndagen den 11 november. Det kan ha varit den dagen som informationen nådde företaget.

Företaget uppger att det tog en vecka att åtgärda felet. Påfyllningen av vatten började dock den 11 november på eftermiddagen och magasinet var helt uppfyllt på kvällen den 12 november.

De frågor som inte är besvarade handlar bland annat om hur stora volymer vatten som släpptes ut från dammen under haveriet, om sediment till följd av haveriet avlagrats nedströms och i så fall var, vilka vattenhastigheterna var, om några skador uppkommit nedströms, hur haveriet påverkat de miljövärden som finns såväl uppströms som nedströms dammen och vilka undersökingar som genomförts för att utvärdera detta.

Länsstyrelsen kommer att följa upp ärendet.

– Länsstyrelsen kommer att ha fortsatta diskussioner om den fortsatta handläggningen i början av nästa år, skriver Mattias Ekvall, vattenhandläggare på länsstyrelsen i ett mejl till Frilagt på onsdagen.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-12 Missade haveri som höll på att tömma Hammarmölledamm

2019-11-27 Tuffa frågor om dammhaveri

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se