Gruppen-3a-328x120

Kommunen ska utreda läge för fängelsebygge

Kommunen ska utreda läge för fängelsebygge

Hässleholms kommun ska utreda lämpliga lägen för etablering av en kriminalvårdsanläggning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därför beslutat att ta fram en så kallad lokaliseringsutredning efter förslag av ordförande Kenny Hansson (M). De flesta i nämnden ställde sig bakom beslutet, men Folkets väl yrkade avslag.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kriminalvården för dialog med fyra andra kommuner i Skåne för att hitta den bästa placeringen för ett nytt fängelse. Men Hässleholms kommun har också uttryckt sitt intresse och vill därför kunna erbjuda förslag på lokalisering.

Bland Kriminalvårdens kriterier finns närhet till kollektivtrafik och goda markförhållanden. Lokaliseringsutredningen ska omfatta hela kommunen.

– Frågan är angelägen då en sådan anläggning kan innebära uppemot 300 nya arbetstillfällen i kommunen, förklarar Kenny Hansson i sin skrivelse.

Han menar då inte enbart jobb på anläggningen utan även kringservice såsom drift och underhåll. Han påpekar också att en stor anläggning kan få positiva effekter på övrig service och handel, sjukvård och kommunikationer på orten.

Lokaliseringsutredningen ska presenteras vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde i januari.

– Den behöver dra igång så snabbt som möjligt, säger Kenny Hansson.

FV vill inte ha någon kriminalvårdenhet i Hässleholm och sa därför nej till en lokaliseringsutredning.

Berit önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se