torsjö live vers2

Minnesmärket efter flygkraschen i Höjalen moderniserat

Minnesmärket efter flygkraschen i Höjalen moderniserat

1944 störtade ett brittiskt bombplan i Höjalen utanför Vittsjö efter att ha beskjutits av ett tyskt jaktplan. Ljusskenet när Lancastern exploderade syntes på flera kilometers håll. Hela besättningen på sju personer omkom. På 1970-talet restes ett minnesmärke med en plakett och två propellerblad som bevarats. I fredags var det dags för modernisering, tack vare en donation från de Gourét Litchfield som är född i Skottland men numera bosatt i trakten. Journalisten och lokalhistorikern Ebbe Persson, som själv minns den dramatiska händelsen för 75 år sedan då han var tio år gammal, berättar här om fredagens arbetsinsats.

de Gourét Litchfield fanns på plats då ”hans” moderna trappa kom på plats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 11 november är Storbritanniens egen högtidsdag. Då högtidlighålls varje år minnet av de unga soldater som stupade under Andra världskriget. de Gourét Litchfield är född i Skottland men är numera bosatt i Ballingslöv. Varje år, den 11 november, tar han sig till platsen för den tragiska olyckan vid Höjalen den 29 augusti 1944. Han besöker minnesplatsen med propeller samt kratern för nedslaget. Där placerar han ett minikors med symbolen: en vallmo samt håller två minuters tystnad till minnet av de sju besättningsmän som omkom. En sann nationalist för sitt fäderneland.

Vid besök på platsen ansåg han, med all rätt, att trappan upp till minnesmärket var i dåligt skick. Han beslutade då att donera en summa pengar till förbättring av trappan. Genom hans gode vän Arne Forsell togs kontakt med ansvariga för minnesmärke och krater. Genom Arnes aktiva insatser beslutades efter medgivande från berörda parter att ny trappa skall bringas på plats samt att murkna ekstubben bytes ut till färskare trävara och propellern anbringas på plats. Minnesmärket med propeller kom på plats 1975 genom insats från Bengt Svensson och Per Persson.

Tidigare trappan var inte särskilt gåvänlig.

Redan under förmiddagen i fredags fanns frivilliga idealister på plats för planering av marken till den nya trappan upp till minnesmärket med propellern. Till platsen kom på lördagen även stor lyftkran från Jinert AB. Den gamla propellern från bombplanet skulle först lyftas av från stubben men var så väl förankrad att moderna verktyg fick användas. Slutligen kunde propellern lyftas av och sen var det stubben som snabbt åkte upp efter nära 45 år på platsen.

Den nya trappan till minnesmärket på plats med plintar i marken.

Propellern var förankrad med kraftiga bultar och hål måste borras i den nya ekstubben till nya bultarna. Med elaggregat och mall blev slutligen de djupa hålen färdiga och lyftkranen kunde placera den nya ekstubben i gamla fållan.

Bengt Svensson hade fått hedersuppdraget att dra åt skruvarna liksom han gjorde för nära 45 år sen då propellern monterades på gamla stubben!

Bengt Svensson till höger drar till de långa skruvarna.

Sen lyftkranen placerat trappan av lättmetall på plats måste de tidigare placerade plintarna till räcket gjutas fast i stadigt fundament. Det blev en dryg eftermiddag för Arne Forsell och hans medhjälpare innan allt var klart och skyltar med vägarbete samt avskärmningsmarkeringar tagits bort.

Text och foto: Ebbe Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se