Gruppen-3a-328x120

Inga belägg för ökning av extremväder

Inga belägg för ökning av extremväder

INSÄNDARE. Katarina Erlingsons text i Norra Skåne 31 december utgör ett hisnande exempel på fake news. KE påstår att klimatfrågorna är viktiga tack vare det ”extremväder världen fått”.

Väderrelaterade naturkatastrofer har minskat i antal under hela 2000-talet (Klimatupplysningen.se 20190418). Kostnaden för väderrelaterade skador har sjunkit sedan 1990-talet (R. Pielke). IPCC skriver: ingen trend vare sig uppåt eller neråt för översvämningar, tornados och torka.
Är man fortfarande tveksam kan nedanstående sammanfattning av 25 vetenskapliga rapporter vara till hjälp (notrickszone.com 20160908):

Forskarna har också funnit attfrekvensen av stormar och tsunamier har minskat under de 20: e och 21:a århundradena;frekvens av och intensitet hos orkaner har minskat under de senaste årtiondena; och det inträffar betydligtfärre skogsbränder i dag än under de senaste århundradena. Dessutom har forskareinte funnit några signifikanta trender i extrem nederbördunder de senaste decennierna jämfört med tidigare århundraden; frekvensen och intensiteten avtorka är stabil eller sjunkande;tornadofrekvensen har varit stabil eller minskat sedan 1950; och ett varmare klimat innebär ett jämnare klimat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det finns med andra ord inga vetenskapliga belägg för fler eller intensivare extremväder. Hur kan då KE häva ur sig en sådan uppenbar felaktighet? Aningen har hon en agenda som går ut på att via påstådda klimathot torgföra en center- och miljöpartistisk önskevärld utan tillväxt och utveckling, eller så är hon oförmögen att ta till sig fakta (och är därmed mycket olämplig som journalist). Bägge alternativen är lika förfärliga. Att KE därutöver i sin text hänför Trump och Brexit till odemokratiska fenomen ökar inte hennes trovärdighet.

Ernst Herslow (FV)
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se