Slaget vid Mjölkalånga

INSÄNDARE. Slaget vid Mjölkalånga 1318 fick sin manifestation i oktober 2018. Under högtidliga former restes en minnessten med tillhörande text Felaktigt inräknar sig Tyringe i detta minne – vilket jag som gammal Finjabo protesterar mot.

I en pågående cirkel om hur Hässleholm växer in i nya dimensioner kunde vi ändå konstatera att slaget vid Mjölkalånga på något sätt hörde till historien. Det vidgade blicken på Skåne och gav oss flera följdverkningar. Svårare var det för deltagarna att se det nya Hässleholm som kraftigt begränsas till city och där kommunen i sin helhet kommer i skymundan. Gott Nytt År tillönskas Opinionssidan.

Tore Almer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com