torsjö live

Kommunanställda hade rabatt på Statt

Kommunanställda hade rabatt på Statt

Hässleholms kommun har ett avtal med Hotell Statt som ger rabatt på mat, logi och konferenser. Kommunanställda hade tills nyligen samma rabatter utanför tjänsten. Något som enligt Skatteverkets rättsliga expert ska förmånsbeskattas. Enligt kommunens upphandlingschef Rikard Muth har personalen inte informerats om att rabatterna gällt privat.

Rabatter för anställda har gällt under 2019 och var även avtalade för 2020 – men togs bort när Frilagt började ställa frågor.

2019 gällde avtalet för både företagsbesök och privat med tio procents rabatt på logi, representationslunch och dags- eller dygnskonferens på fyrstjärniga Statt. Dessutom gavs möjlighet att bjuda in upp till två personer extra till frukost i samband med logi och bonuspoäng genom medlemskap i Best Western Rewards alternativt SAS Euro bonus. Samma logirabatt gällde på Statts två systerhotell V Hotell och The Vault Hotel i Helsingborg samt Hotel Feliz på Palma de Mallorca, samtliga fyrstjärniga.

Kommunen har ett rabattavtal med Hotell Statt. I det ingick även rabatter som anställda kunde utnyttja privat – tills Frilagt började ställa frågor. Foto: Berit Önell

I avtalet för 2020 får kommunen 12 procent rabatt på logi, 10 procent på affärslunch och 25 procent på dagskonferens. Anställda skulle nu bara få rabatt på logi. Men när Frilagt började ställa frågor om avtalet togs rabatten för anställda bort helt.

– Olyckligt och inget som vi informerat våra anställda om och jag ska be Statt plocka bort detta, skriver Rikard Muth till Frilagt samtidigt som han mejlar bilagan om villkoren för de anställda.

Två minuter senare mejlar han till Statts försäljningschef Annika Branting.

– Såg att det ligger ett erbjudande till anställda inbäddat i vårt avtal, som de kan nyttja på sin fritid, ber att du tillser att det tas bort, skriver han.

En kvart senare är ett nytt avtal klart och signerat, utan rabatter för de anställda.

I avtalet för 2019 var ikryssat att anställda skulle få rabatt.

Rikard Muth förklarar att det inte finns något förbud mot att ge anställda förmåner, vilket också görs i personalklubben Humors regi genom förmånskort, de så kallade Humorkorten som ger anställda rabatter på bland annat resor, glasögonköp och bilbesiktning. Men han menar att det är en miss att rabatter lagts in i avtalet med Hotell Statt.

– Ser det som olyckligt att det har funnits med i ett avtal som är avsett för verksamheten, skriver Rikard Muth.

I det första undertecknade avtalet för 2020 fanns en bilaga med villkoren för de anställda och en bilaga med bilder som marknadsför Statt.

Han betonar att avtalet inte innebär några krav på motprestationer från kommunens sida. Dock har de flesta av kommunens konferenser förlagts just på Statt. Statistiken är dock svårläst och innefattar samtliga konferenser, utbildningar, logi och luncher över hela landet som betalats av Hässleholms kommun. Även anställdas deltagande i konferenser som arrangerats av Kommunförbundet Skåne med flera ingår. Ibland står arrangören för faktureringen av konferensen eller utbildningen medan mat och logi faktureras separat, ibland ingår det.

Näst flest konferenser hölls på Hotell Riviera Strand i Båstad och därnäst Hotell Zinkensdamm i Stockholm. Andra lokala anläggningar som exempelvis Kurhotellet i Tyringe bokas långt mindre. Summan av fakturavärde för Statt under tiden november 2018-november 2019 var strax under 300 000 kronor medan Tyringe kurhotell låg på mindre än 50 000 kronor.

I avtalet för 2020 redovisar Statt sin omsättning för kommunen som gäst de senaste åren. Antalet rumsnätter har ökat medan annat minskat. 2017 var totalomsättningen strax över en miljon kronor med 77 nätter. 2018 var rumsnätterna lika många, men omsättningen hade minskat till drygt 700 000 kronor. Till och med november 2019 hade nätterna ökat till 90 och omsättningen sjunkit till cirka 470 000 kronor.

Rikard Muth antar att minskningen beror på kommunens försämrade ekonomi. Han berättar att avtalet med Statt tecknades första gången för 2019.

– Åtminstone fanns det inget centralt avtal tidigare, säger han.

– De kom hit och ville gärna ha ett avtal. Det var viktigt för oss att det inte innebär några förpliktelser från vår sida. Statt har inte ensamrätt på kommunens arrangemang. Vi har bara tillgång till rabatter genom avtalet. Men jag har inte direkt grepp om hur det har använts, säger han.

Han berättar att det första förslaget till avtal fick korrigeras eftersom det innehöll vissa motprestationer. Vilka kommer han inte ihåg.

Enligt Rikard Muth har de kommunala förvaltningarna informerats om att det finns ett övergripande avtal, men inte att anställda erbjudits rabatt utanför tjänsten.

– Jag vet inte om någon har utnyttjat det utanför tjänsten, men det har ju inte varit allmänt känt, säger han.

Han vet därmed inte heller om någon förmånsbeskattning redovisats. När det gäller Humorkorten säger han att rabatterna där inte bör vara skattepliktiga eftersom de erbjuds alla av en utomstående part.

– Arbetsgivaren betalar inte de anställdas rabatter i avtalet med Statt heller. Men det är förstås väldigt känsligt med en sådan sammanblandning av avtal. Det som gäller personalen ska gå på personalavdelningen, säger han.

Annika Branting på Statt säger att ingen av de anställda på kommunen har utnyttjat rabatterna.

– De har inte haft någon rabattkod, säger hon.

Även hon säger att det inte funnits något rabattavtal före 2019.

– Men vi har alltid haft ett ganska bra samarbete med kommunen. Nu har vi ett samarbetsavtal. Muth är väldigt noga med att inte premiera en viss verksamhet. Det är ett samarbete utan motprestation, men givetvis får de lite rabatt., säger hon.

Kommunen har inga liknande avtal med andra hotell eller konferensanläggningar. Vid hyra av koferenslokaler på Norra Station, som kommunen redan hyr av Kunskapsporten, finns dock en intern, rabatterad, och en extern prislista.

Däremot finns ett avtal med DIB som förmedlar konferensbokningar. Det gäller från den 7 juni och ett år framåt. Till och med november 2019 hade bara en bokning gjorts på 15 700 kr exklusive moms. Enligt avtalet ska kvartalsrapporter lämnas, men någon sådan har ännu inte kommit.

Något upphandlingskrav finns enligt Rikard Muth inte för olika tjänster som dessa, däremot om samma tjänst överstiger gränsen för direktupphandling som för närvarande är 586 907 kronor för ett kalenderår.

– Jag har inte sett att det varit sådana belopp under de senaste åren, säger han.

Skatteverkets rättsliga expert Yngve Gripple säger att om avtalet med Statt ger kommunens personal rabatter som kan användas utanför tjänsten så ska de förmånsbeskattas. Arbetsgivare som betalar förmånerna ska också ta med dem i sin arbetsgivardeklaration liksom lönen och betala arbetsgivaravgift. Men arbetsgivaren behöver inte redovisa förmånerna om det är någon annan, till exempel Hotell Statt, som betalar.

– Rabatterna är fortfarande skattepliktiga, men det kan vara hotellet som ska redovisa. Det är tack vare sin anställning som de anställda får rabatt och då ska de redovisa och betala skatt på värdet. Någon ska betala, säger han.

Han bedömer kommunens rabattkort till de anställda, Humorkorten, på liknande sätt.

– Det låter som väldigt skiftande rabatter och de kan också vara skattepliktiga. Det är jätteviktigt att arbetsgivaren stämmer av vad som är skattepliktigt. En arbetsgivare kan inte valfritt lämna rabatter, säger Yngve Gripple.

Ansvaret ligger både på arbetsgivaren och den anställde. Samma reger gäller för kommunen som för andra arbetsgivare.

Yngve Gripple känner inte igen förfarandet med hotellrabatter som vanligt förekommande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se