torsjö live vers2

Inga åtgärder från IVO efter dödsfall

Inga åtgärder från IVO efter dödsfall

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vidtar inga åtgärder efter anmälan om att två sjuksköterskor i Hässleholms kommun i strid mot rutinerna uppmanade omsorgspersonal att avvakta i flera timmar när en man inte gick att väcka på morgonen.

Kommunen gjorde en lex Maria-anmälan om allvarlig vårdskada på grund av fördröjd vård och behandling. Patienten kom inte till sjukhus förrän vid lunchtid på grund av att omsorgspersonalen på äldreboendet inte hade rätt telefonnummer till sjuksköterska och att två sköterskor lät bli att använda en rutin med beslutsstöd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den första sköterskan bad omsorgen att avvakta, men ha extra tillsyn. Inte förrän en annan sköterska kopplades in framåt lunch blev det ambulans till sjukhus. Men inte heller denna sköterska följde rutinen.

Mannen avled en vecka senare av den stroke han drabbats av. Enligt IVO har vårdgivaren, det vill säga kommunen, dock fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen.

– Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen, skriver myndigheten efter att ha tagit del av kommunens anmälan, patientjournalen och omsorgsförvaltningens egen utredning.

Därmed anser IVO att kraven i patientsäkerhetslagen uppfyllts och avslutar ärendet.

Berit Önell

Läs mer:

2020-01-07 Personal avvaktade Man dog i stroke

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se