Gruppen-3a-328x120

Mer än en källa

Mer än en källa

INSÄNDARE. Undertecknad har med intresse läst Berit Önells krönika under rubriken ”Sanningen måste fram även 2020”.

Det är lätt att inse att i Frilagt har ett stort och viktigt arbete under det år som gått lagts ner på undersökande journalistik. Detta till gagn för minst sagt nödvändig transparens och insyn i vår kommun. I slutändan också ett bidrag till det vi kallar vår demokrati.

Undertecknad och många med mig känner värdet av att ha mer än en nyhets- och faktaförmedlare med lokal förankring. Detta har på ett positivt sätt bidragit och bidrar säkert till att medarbetare på båda våra lokaltidningar har haft och har anledning att vässa pennan än mer.

Under fliken ”debatt” i Frilagt har undertecknad och många gräsrötter med mig under 2019 kunnat göra sin röst hörd. Ett intressant och belysande meningsutbyte har kunnat ske. Det är av stor vikt att detta kan fortsätta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Undertecknad tror sig veta att i Frilagts verksamhet har också frivilliga krafter medverkat.

Det finns i detta sammanhang anledning att nämna att Frilagt är gratis att läsa, men behöver bland andra läsarnas hjälp för att överleva. Under fliken ”Prenumeration” finns, har undertecknad förstått, mer information att hämta.

Nu ska till sist det som här sagts sättas in i ett större sammanhang. Det faktum att vi i Sverige har ett politiskt korrekt statligt ägt dominerande SVT med stora ekonomiska resurser borde leda till eftertanke. Dessbättre har vi under året sett en rad nya aktörer exempelvis på ”nätet” växa sig stora i kampen för att presentera den verklighet vi gräsrötter faktiskt lever i. En verklighet som tycks vara okänd för alltför många av våra alltför välarvoderade politiker.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se