torsjö live vers2

Kommunen måste betala två miljöchefslöner

Kommunen måste betala två miljöchefslöner

Hässleholms kommun får under en tid betala dubbla miljöchefslöner. Det beror på att pensionsreglerna ändrades så att Sven-Inge Svensson kan jobba kvar tills han fyller 68 om ett år. Arbetsgivaren missade att han inte sagt upp sig innan man fullföljde rekryteringen av en ny miljöchef, Torbjörn Håkansson, som tillträder i mitten på februari. Sven-Inge Svensson blir istället miljöutredare, men får behålla sin chefslön. Han går dock ner till halvtid den 1 juli.

Sven-Inge Svensson jobbar kvar i kommunen ett år till innan han går i pension. Men eftersom kommunen har rekryterat en ny miljöchef blir han istället miljöutredare med ansvar för bland annat forskningsprojektet om Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förvaltningschef Jan Karlsson förklarar att det tidigare var planerat att Sven-Inge Svensson skulle gå i pension i början på detta år. Men i oktober ändrades reglerna så att anställda alltså har rätt att jobba kvar tills de fyller 68, istället som som tidigare 67.

– Det är upp till Sven-Inge att besluta om han vill jobba till 68, säger Jan Karlsson.

Kunde ni ha skjutit upp rekryteringen av ny miljöchef?

– Det hade vi kunnat, men vi valde att annonsera ut tjänsten. Sven-Inge sa inte upp sig och då är han tillsvidareanställd. Men vi har hittat en bra lösning, säger Jan Karlsson.

Han kan inte svara på exakt när han fick veta att Sven-Inge Svensson ville stanna ett år till. När Frilagt skrev om turbulensen kring tillsättningen av miljöchefstjänsten några dagar före jul sa Jan Karlsson att Sven-Inge Svensson ännu inte lämnat besked om när han tänkte gå i pension.

Det nya anställningsavtalet är underskrivet först på tisdagen.

– Nu har vi skrivit ett avtal och Sven-Inge får andra uppdrag. Han är oerhört kunnig i miljöfrågor och en tillgång för kommunen, säger Jan Karlsson.

– Vi har hittat en bra lösning, säger Jan Karlsson, men medger att man hade kunnat skjuta upp rekryteringen av ny miljöchef.
Foto: Lotta Persson

Sven-Inge Svensson kommer att vara miljöchef tills han den 1 mars blir miljöutredare med flera olika projekt på agendan, bland annat det pågående forskningsprojektet om Finjasjön och kommunens va-plan.

Torbjörn Håkansson tillträder formellt sin tjänst den 3 februari, men kommer att vara tjänstledig ett par veckor för att avsluta sitt nuvarande arbete som miljökonsult på Sweco. Från mitten av februari introduceras han som miljöchef tills Sven-Inge Svensson lämnar över ansvaret.

Enligt arbetsbeskrivningen i anställningsavtalet ska Sven-Ingen Svensson därefter utföra utrednings-, planerings- och/eller utvärderingsarbete inom miljöområdet. Han får behålla sin heltidslön på 62 100 kronor i månaden. Från och med den 1 juli och tills avtalet går ut den 31 december arbetar han halvtid och får även halv lön, 31 050 kronor i månaden.

Torbjörn Håkansson får en heltidslön på 58 000 kronor i månaden.

Även Jan Karlsson är på väg att sluta. Efterträdaren på tjänsten som förvaltningschef, Helena Östling, tillträder den 1 april. Karlssons tidsbegränsade avtal förlängdes därför med tre månader till den 31 mars.

– Jag kommer att gå hem, säger han, men tillägger att han ställer upp om arbetsgivaren vill ha en överlappning på ett par veckor för att introducera Helena Östling.

Frilagt har sökt Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se