torsjö live vers2

Inget oberoende värt namnet

Inget oberoende värt namnet

INSÄNDARE. Norra Skånes chefredaktör Carl-Johan Bauler skriver i en krönika att redaktionen är politiskt oberoende och att han inte behöver ta hänsyn till ägarintressen. Det är häpnadsväckande för att inte säga genant. Ett så missvisande påstående måste tillbakavisas.

Systertidningarna Norra Skåne och Skånska dagbladet ägs av centerpartister. Koncernens styrelse äger makten att både tillsätta och avsätta chefredaktörer, om de av någon anledning inte skulle vara nöjda med vederbörandes arbete. Det är i och för sig inget konstigt med det. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson fick sparken så sent som i fjol. Han har själv bekräftat att det var ägarintressen av ekonomisk art som motiverade det.

Tidningsägare får däremot inte lägga sig i publicistiska beslut. Ansvarig utgivare ska enligt grundlagen vara självständig. När det gäller Norra Skåne finns det bekräftade uppgifter från 2014 om att tidningen utsattes för politiska påtryckningar och att ansvarig utgivare gav efter för dessa. Hur skulle Bauler kunna vara något annat än väl medveten om detta? Han har arbetat på Norra Skåne i flera decennier, och var närvarande på redaktionen när det hände. Starka krafter har dock gjort allt vad de kan för att tysta ner det hela.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalråden Pär Palmgren (M) och Lars-Göran Wiberg (C ) framförde klagomål på tidningens granskningar av kommunala affärer. De hade täta kontakter med tidningens dåvarande styrelseordförande – Wibergs partikamrat – Håkan Mattsson. Bevis finns genom de mail och telefonloggar som är bevarade, trots att vissa mail raderats. Pär Palmgren har också bekräftat i en intervju för Sveriges Television att de bägge kommunalråden i samma veva fick träffa Mattsson. De hade en dialog om vad tidningen borde skriva om inför valet 2014, vilket de inte ska lägga sig i, än mindre besluta om.

Efter klagomålen omplacerades en av Norra Skånes reportrar, Berit Önell. Det tydliggjordes att hon inte längre fick granska kommunen. Baulers företrädare på posten som chefredaktör, Mimmi Karlsson Bernfalk, förklarade bakom stängda dörrar att Håkan Mattsson sagt att det fick vara nog. Hon verkställde ordern, helt i linje med kommunalrådens önskemål om att slippa närgångna granskningar. Detta trots att chefredaktören kort tid dessförinnan offentligt skrutit över Berit Önells granskningar i flera krönikor. Att det handlade om en kapitulation till följd av de politiska påtryckningarna har sedan förnekats upprepade gånger. Nyhetschefen Anders Kauranen protesterade mot att politiska hänsyn gick före de publicistiska. Det ledde till att också han förklarades icke önskvärd och tvingades bort från Hässleholm.

Det som hände på Norra Skåne 2014 kan inte beskrivas som något annat än att ägaren lade sig i det redaktionella arbetet, vilket i sin tur är ett övergrepp på de demokratiska spelreglerna. Pressfriheten åsidosattes av politiska skäl. Så länge det förnekas har Norra Skåne ett trovärdighetsproblem. Inte ens kritik från Justitiekanslern för de politiska påtryckningarna har lett till att någon ansvarig på tidningen bekänt agerandet som klandervärt. Tvärtom! Istället har en av de missnöjda politikerna, Lars Göran Wiberg, belönats med en post i en av tidningsföretagets styrelser, i andelsägarföreningen. Det förstärker bilden av att politiska hänsyn går före publicistiska.

Urban Önell

Läs Urban Önells krönika om insändaren här:

Diktatorsfasoner är oacceptabla

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se