Gruppen-3a-328x120

Barn behöver hjälp i Hässleholm

Barn behöver hjälp i Hässleholm

INSÄNDARE. Arbetsbelastningen på socialförvaltningen är ohållbar. Restalliansen (KD, M och L) vill halvera tjänsteutökning som behövs på socialförvaltningen.

Socialnämnden har att ta ställning till en tjänsteutökning på tisdag som tjänstemännen har tagit fram på uppdrag av politiken eftersom vi inte lever upp till lagstadgade regler.

Restalliansen förslag är att utöka med två tjänster trots att förslaget från förvaltningen ligger på en utökning på fyra tjänster. Detta för att kunna följa lagen och få en rimlig arbetsmiljö.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enheten för barn och unga har under 2019 haft en personalomsättning på 102 procent.

Det säger sig själv att detta inte är hållbart. Vem blir då lidande? Jo, barnen i Hässleholms kommun som bevittnar våld, blir utsatta för våld eller är i behov av socialförvaltningens stöd, hjälp och tjänster.

Hässleholms kommuns vision och övergripande mål är: Hässleholms kommuns vision är att vara en viktig knutpunkt i Sverige där människor möts för att leva, uppleva, arbeta och lära. Övergripande mål för kommunen är bland annat att sätta medborgaren i centrum, att ge omsorg och service av hög kvalitet, att ge barn och unga en bra start i livet och att ha hållbar ekonomi med effektiv resursanvändning. För att nå kommunens vision och övergripande mål är det viktigt att ge utsatta barn och unga det stöd och den hjälp de har rätt till och som krävs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.

Då enheten för barn och unga på socialförvaltningen har svårigheter att klara sitt uppdrag är det viktigt att sätta in åtgärder för att säkerställa att vi följer lagens intentioner, både avseende grunduppdraget och avseende arbetsmiljö.

Vi socialdemokrater ser barnen som vår framtid och ser också vårt ansvar för arbetsmiljön som mycket viktig. Vi upplever att kostnaderna kommer att öka betydligt om vi inte tar vårt ansvar för arbetsmiljön och de anställda. Kostnader för sjukskrivningar hamnar både på förvaltningen men också på samhället i stort om vi inte har en bra arbetsmiljö. Att mer personal stannar om vi har en bra arbetsmiljö, och då utförs också ett bra arbete vilket spar pengar och är en vinn-vinn effekt.

Lena Nilsson (S)
Vice ordförande socialnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se